Baròmetre 2015 del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, o3sac

El Baròmetre 2015 del TSAcat neix amb l’objectiu d’analitzar i mostrar el present i l’evolució del sector, i a la vegada, vol ser un recull de la visions compartides dels reptes de les entitats del Tercer Sector Ambiental català. Es vol que sigui una eina útil per a les entitats, i fer visible el valor que aquestes aporten a la societat.

El Baròmetre 2015 del TSAcat s’ha centrat, doncs, en recollir xifres i indicadors que han permès de conèixer i actualitzar la dimensió del TSAcat i la seva evolució, i també inclou aspectes més estratègics, amb reptes i inquietuds del TSAcat.

Consulta el Baròmetre AQUÍ i la Infografia resum AQUÍ


Projecte de Definició d’un model de suport estratègic per a les entitats del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, o3sac

El projecte de Definició d’un model de suport estratègic a les entitats del Tercer Sector Ambiental de Catalunya consisteix en definir un model de suport estratègic a les entitats ambientals a partir d’identificar quins són els elements claus per les organitzacions. Es tracta de valorar i jerarquitzar els diferents elements que són estratègics per a les entitats del TSAcat, i també identificar i catalogar les eines, serveis i accions actuals que s’ofereixen des de les administracions, entitats de segon nivell o altres institucions de suport, per donar resposta a aquests elements estratègics.

Consulta i descarrega el document AQUÍ


Estudi comparatiu: Estructuració del Tercer Sector Ambiental a Europa

Ecologistes en Acció de Catalunya

L’estudi d’Estructuració del Tercer Sector Ambiental a Europa té l’objectiu d’identificar línies d’actuació, mesures i accions orientades a promocionar, consolidar i enfortir l’associonisme i el voluntariat ambiental, donant valor al paper social que realitzen les entitats ambientals. En aquest marc conceptual es posa de relleu la importància de promocionar el treball en xarxa, millorar la transparència de la informació i incorporar elements d’innovació per permetre la realització de projectes de qualitat i millorar el seu impacte social.

Aquest projecte vol recollir la informació rellevant sobre les formes d’organització i estratègies d’estructuració del tercer sector ambiental en altres països europeus. El treball d’investigació i anàlisi a nivell internacional té com a objectiu aportar elements d’aprenentatge, aspectes que poden enriquir el debat i eines destinades a facilitar el desenvolupament d’estratègies d’implementació de línies d’actuació.

Consulteu l’Estudi AQUÍ