Jornada tècnica ‘Selecció i destí dels materials recollits als contenidors de paper i cartró (PC) i envasos lleugers (EELL)’

o3sac i Ecoembes

Aquesta jornada, organitzada per l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya i Ecoembes, es va portar a terme el dia 28 de novembre de 2017 al Palau Macaya, Barcelona, i va estar impartida per tècnics d’Ecoembes, els quals ens van explicar els tractaments i destí dels materials que es recullen als contenidors de PC i de EELL.

Seguidament us podeu descarregar la documentació de la Jornada:

Programa

Ecoembes i dades clau

Tractament del paper i cartró

Selecció i destí dels materials recollits en els contenedors de paper i cartró i EELL: plantes de selecció

Selecció i destí dels materials recollits en els contenedors de paper i cartró i EELL: materials