En aquest apartat podreu conèixer les activitats i projectes que portem a terme des de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya classificats segons els següents apartats: incidència política, estudis, congressos, campanyes i comunicació i relacions públiques.