Apps per a la millora de la gestió de l’entitat

Xarxanet

A continuació us oferim una descripció de 5 eines gratuïtes que us poden ajudar a millorar la gestió de tasques de la vostra entitat:

Wunderlist és una eina genial per gestionar les tasques de la vostra entitat. Podreu afegir les tasques que teniu pendents, agrupar-les per categories, afegir recordatoris i alarmes de les tasques, afegir notes i fins i tot afegir fitxers.

Nozbe és un projecte que està molt orientat a la gestió de tasques. Mitjançant aquesta eina, podreu anar afegint tasques, definint el seu temps d’execució, la data de finalització, el nombre de repeticions i la categoria de la tasca.

Kune és una eina gratuïta que serveix per comunicar-se entre socis i sòcies, com a xarxa social, per treballar col·laborativament i que té un calendari on podreu afegir tasques a diferents persones.

Habitica classifica tres tipus de tasques: hàbits, feines diàries i tasques a fer. Funciona amb un sistema de gamificació, o sigui que cada vegada que completeu una tasca, els vostres punts augmenten.

Trello és un gestor d’organització de tasques que es basa mitjançant taulers. Podreu crear diversos taulers que serveixen per diferenciar les categories de les tasques. Aquestes tasques es poden assignar a persones i poden tenir recordatoris per tal que es compleixin.


Eina per a l’avaluació de la gestió organitzativa de l’entitat

Fundació Pere Tarrés

Avaluar els projectes desenvolupats per les entitat esdevé un element clau per conèixer si s’està seguint el rumb correcte i per establir les pautes de les accions futures. Però tant o més important com l’anàlisi dels projectes és l’avaluació de la gestió organitzativa de l’entitat. Com estem gestionant l’entitat? Tenim clara la missió de la mateixa? Utilitzem els canals de comunicació adequats en cada cas?

Per poder fer una diagnosi acurada de la gestió organitzativa de l’entitat,  la Fundació Pere Tarrés posa a disposició de les entitats ‘Ho tenim’, una eina que ens permetrà analitzar quin és l’estat de salut de la nostra gestió i, a la vegada, reflexionar sobre un seguit de pautes que ens serveixin de guia a l’hora de planificar futures accions.

Pots descarregar-te l’eina ‘HO TENIM’ aquí.


Quina informació han de publicar les entitats perceptores d’ajuts públics al seu portal de transparència?

 

Les associacions i fundacions tenen obligacions de transparència si exerceixen majoritàriament les seves funcions a Catalunya i si perceben fons públics. Quina és la informació que han de publicar?

Clica AQUÍ


Guia ‘Transparència i qualitat de la informació de les entitats sense ànim de lucre’

 

Aquesta guia ofereix a les entitats sense ànim de lucre criteris i indicadors que els permetin avaluar la transparència i la qualitat de la informació de les seves pàgines web.

Consulta la GUIA


Com afecta la Llei de transparència estatal a les entitats no lucratives?

 

La llei de transparència espanyola obliga les entitats no lucratives a ser transparents i a facilitar a la ciutadania l’accés a la seva informació.

En aquest recurs s’exposen els motius que han mogut l’Administració general de l’Estat a aprovar una llei que vol significar un avenç en la història democràtica de l’Estat espanyol. La publicitat activa i el dret d’accés a la informació pública són les eines fonamentals per donar compliment a aquest objectiu, que a més d’implicar totes les administracions públiques, vincula també les entitats sense ànim de lucre.

Clica AQUÍ