Les Prioritats Estratègiques de l’o3sac per al període 2016 – 2019, i que seran assolides mitjançant uns objectius estratègics,  són les següents:

 

P1. CONSOLIDACIÓ

OE1. Conformación de la identitat plena de l’organització.

OE2. Enfortiment la situació econòmico-financera de l’organització.

OE3. Conformació de l’estructura interna de l’organització.

OE4. Optimització del funcionament intern de l’organització.

 

P2. REPRESENTATIVITAT

OE5. Increment de les entitats membres.

OE6. Increment de les entitats adherides.

 

P3. ARTICULACIÓ

OE7. Creació de criteris sobre la ordenació dels nivells del sector.

OE8. Cohesió del sector.

 

P4. INCIDÈNCIA

OE9. Increment de la incidència dirigida cap a les Administracions.

OE10. Increment de la incidència dirigida cap al públic general.