MISSIÓ

L’o3sac té la missió d’articular les entitats del tercer sector ambiental de Catalunya per tal de fer incidència social i política amb la finalitat última de garantir una Catalunya ambientalment sostenible.

 

VISIÓ

La visió de l’o3sac és la d’aconseguir que les reivindicacions i propostes de les entitats del tercer sector ambiental de Catalunya siguin una prioritat per a la societat.

 

VALORS

  • Coherència – Relació lògica de les diferents actuacions i actituds exterioritzades per l’organització amb la seva missió.
  • Reivindicació – Expressió de la voluntat del sector de forma activa per tal de transformar una situació.
  • Treball en xarxa – Concepció de la participació de les entitats del sector com a eix transversal de l’organització i posada en valor d’aquesta participació.
  • Transparència – Accessibilitat i claredat en la forma de transmetre la informació dins de l’organització i amb el sector.
  • Proactivitat – Actitud activa en la proposta d’actuacions i iniciatives des de l’organització cap al sector i en el foment de la seva participació.

 

EIXOS D’ACTUACIÓ

1.Articulació per a la generació d’aliances

L’o3sac pretén articular totes les entitats del sector ambiental de Catalunya i garantir les aliances amb altres sectors rellevants de la societat.

2.Incidència política i social

L’o3sac és el vincle entre el tercer sector ambiental de Catalunya, l’administració pública i la societat i treballa per a transmetre i posar en valor el discurs del sector així com les seves reivindicacions.