El Departament de Territori i Sostenibilitat convoca el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 2018 per reconèixer públicament la tasca de persones físiques i jurídiques a favor del medi ambient. Enguany el Premi s’emmarca en la temàtica de l’economia circular.

 

Modalitats

El Premi té tres modalitats:

  • Projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental.
  • Iniciatives de protecció i millora del medi ambient.
  • Trajectòries de protecció i millora del medi ambient.

Pel que fa a la primera modalitat, el Premi s’atorgarà a projectes d’economia circular que estiguin en fase preliminar de recerca i desenvolupament i que, per tant, encara no s’han posat a l’abast de la societat.

Quant a la segona modalitat, el Premi s’atorgarà a projectes d’economia circular que ja estan en funcionament i dels quals se’n pot demostrar el seu impacte social, ambiental i científic.

L’última modalitat del Premi, s’atorgarà en qualsevol àmbit d’actuació que fomenti la conservació i la millora del medi ambient en general o d’alguns dels seus elements en particular.

 

Dotació

El Premi Medi Ambient 2018 de la Generalitat de Catalunya consisteix en un diploma acreditatiu i la dotació següent:

  1. Projectes de recerca, desenvolupament i innovació: 10.000 euros.
  2. Iniciatives de protecció i millora del medi ambient: 10.000 euros.
  3. Trajectòries de protecció i millora del medi ambient: 8.000 euros.

El Premi es lliurarà en l’acte de celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, que tindrà lloc el dimarts, 5 de juny de 2018.

 

Presentació de candidatures

En aquesta edició, el procediment de presentació de candidatures ha variat en funció de qui proposa la candidatura:

  • Si qui proposa és una persona jurídica:

Ha de presentar la candidatura per via telemàtica.

En el cas que la persona jurídica sigui un ens local: la presentació de les candidatures han de ser formalitzades pel/per la representant legal i s’han de presentar a través del portal EACAT.

  • Si qui proposa és una persona física:

Podrà escollir el mitjà de tramitació de la sol·licitud: telemàtic o presencial.

 

La data límit de presentació de candidatures és el 2 de maig de 2018.

 

 

Podeu adreçar les vostres consultes a: sea.tes@gencat.cat

Per més informació, cliqueu aquest enllaç: http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/premis/premi_medi_ambient/convocatoria-medi-ambient/