Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 2n nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A entitats, sense afany de lucre, legalment constituïdes a l’àmbit territorial de Catalunya, que realitzin projectes i programes de voluntariat ambiental.

Numero de socis:
26

Dades de contacte

C/ Providència, 42 3.1
08024 Barcelona , Barcelonès (España)
Persona de contacte: Jordi Sargatal (President), Laia Botey (Coordinadora tècnica)
Telèfon: 93 219 50 80
Adreça web: http://www.xvac.cat
Correu electrònic: info@xvac.cat
Fax: 932130990
 

Objectius de l’entitat:

Donar suport a la tasca de les entitats que desenvolupen programes de voluntariat ambiental, fent difusió especialitzada i general del voluntariat ambiental i treballant amb les institucions i els agents implicats per promocionar-lo.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Medi marí i submarí
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Tots

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Les 26 entitats sòcies.

– Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac).

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

No

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
0