Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 2n nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A entitats conservacionistes, propietaris i usuaris del territori (privats i públics) municipis, administracions, empreses, ciutadans, altres institucions.

Numero de socis:
160

Dades de contacte

C/Sagrada Família, 7
08500 Vic , Osona (España)
Persona de contacte: Jordi Pietx i Colom
Telèfon: 93 886 61 35 / 687.749.267
Adreça web: http://www.custodiaterritori.org
Correu electrònic: info@custodiaterritori.org

Objectius de l’entitat:

1.Difondre la custòdia del territori entre la ciutadania i altres agents públics i privats per fomentar-ne el reconeixement, l’ús i el desenvolupament. 2. Donar suport i oferir serveis a les entitats de custòdia i a la resta d’agents implicats en la custòdia del territori (institucions públiques, propietaris de terrenys i usuaris, empreses i universitats i centres de recerca). 3. Potenciar el treball en xarxa de les organitzacions membres i altres agents implicats en la custòdia del territori.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Medi marí i submarí
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

La xct acull organitzacions i persones de Catalunya i del conjunt de terres de parla catalana i col·labora amb altres organitzacions i xarxes de l’Estat espanyol i la resta d’Europa. A més, té present el desenvolupament de la custòdia del territori en altres àmbits internacionals.

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

Proncipals activitats:- Comunicació i implicació ciutadana: viulaterra. – Incidència política i social. – Suport a la custòdia del territori. – Capacitació, reforçament i qualitat de les entitats de custòdia. – Potenciació del treball en xarxa de les organitzacions membres i altres agents de la custòdia. Projectes destacats: – Projecte LANDLIFE (LIFE 10/INF/ES/540) ) Boosting land stewardship as a conservation tool in the western Mediterranean arch: a communication and training scheme – Projecte Viulaterra – Projecte Estratègia de Reforçament – Programa Empreses d’Acord amb la Terra Comissions de treball: – Grup de Treball de Custòdia Agrària – Grup de Treball de Custòdia Fluvial – Grup de Treball de Custòdia en el Lleure – Grup de Treball de Custòdia Marina

 

El Grup de Treball de Custòdia Marina de laxct neix amb l’objectiu d’aplicar un nou sistema de conservació marina basat en la participació de la societat civil a través d’acords voluntaris entre els diferents agents implicats.

 

El Grup de Treball de Custòdia Fluvial de la xct és un grup d’entitats que treballen per a impulsar la custòdia fluvial a Catalunya. La custòdia fluvial té lloc a tots els sistemes d’aigües superficials que es troben en terra ferma, ja siguin d’origen natural o artificial, d’aigües dolces, salabroses o salades.

 

El Grup de Treball de Custòdia Agrària de la xct té per objectiu utilitzar la custòdia del territori per comptabilitzar l’activitat agrícola i ramadera amb la conservació del patrimoni natural, cultural i paisatgístic dels espais agraris.

 

El Grup de Treball de Custòdia i lleure té per objectiu: • promoure la custòdia a les entitats de base § definir la custòdia per entitats d’associacionisme educatiu § com explicar la custòdia a les diferents etapes educatives § fer guia d’accions de custòdia del territori de les entitats de base • promoure el treball en xarxa amb entitats de custòdia § fer arribar el nostre discurs a les altres entitats de custòdia § fer trobades de propietaris • crear recursos de custòdia § definir un model d’acord de custòdia § generació d’activitats concretes

 

El Programa Empreses d’acord amb la terra promou la participació activa i responsable de les empreses en la conservació del territori i la seva biodiversitat, per mitjà de la seva Responsabilitat Social Empresarial. Podeu trobar més informació a: http://www.viulaterra.cat/mm/file/implicat/guia_bonespractiques_RSE_custodia.pdf

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

Si. Actualment està coordinant un projecte LIFE+ (2011-2014) d’Informació i Comunicació per promoure i difondre la custòdia del territori a Europa. Podeu trobar més informació a: http://www.landstewardship.eu/

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya – Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

És membre d’Eurosite (xarxa europea) i té convenis de col·laboració amb The Nature Conservancy, Quebec Labrador Fundation, entre d’altres.

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
8

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
– Suport a actes centrals de la xct. – Suport a programes estratègics de la xct (incidència política, comunicació, àrea tècnica, etc.). – Projectes de Recerca + Desenvolupament + Innovació. – Promoció de voluntariat entre les entitats de custòdia membres de la xct. – Promoció de Voluntariat corporatiu. – Promoció d’activitats de voluntariat vinculades a l’Aprenentatge Servei.

Perfil:
Especialitzat

Freqüència:
Habitual

Àmbit de treball:

Flora i fauna
Canvi climàtic
Boscos
Incendis forestals i reforestació
Contaminació de l’aire, acústica
Desenvolupament rural
Medi urbà
Ordenació del territori
Solidaritat i cooperació
Medi marí i submarí
Activitat agrària
Custòdia del Territori

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

Difusió sobre les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (exposicions, jornades, fòrums, etc.), Foment de la utilització responsable d’espais i recursos naturals (itineraris ambientals, tallers, etc.), Promoció de descoberta del medi (excursionisme, interpretació i descoberta de la natura, guia de senders, etc.), Defensa, protecció i recuperació ambiental i custòdia del territori (neteja de rius, marca i desbrossament de camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment d’acords i actuacions de custòdia del territori, etc.)., Seguiment de la biodiversitat (hàbitats, espècies, plagues, etc.), El·laboració de material educatiu i de difusió ambiental