Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Les intervencions de l’entitat van destinades a tots aquells professionals i persones interessades en el món de l’educació ambiental, de perfils i àmbits laborals molt diversos i amb l’objectiu comú de treballar per la sostenibilitat de l’educació.

Numero de socis:
230

Dades de contacte

C/ Aragó, 281 2n 2a
08009 Barcelonès , Barcelona (España)
Persona de contacte: Josep Espigulé i Dalmau
Telèfon: 620417639
Adreça web: http://www.scea.cat
Correu electrònic: scea@scea.cat
 

Objectius de l’entitat:

– Estimular, promoure i difondre recerques, estudis i activitats relacionades amb l’educació ambiental, per tal de progressar en el seu desenvolupament

– Cercar i consolidar punts de referència en educació ambiental

– Debatre objectius i estratègies, experiències i resultats

– Facilitar la publicació i la difusió de bibliografia i recursos

– Millorar la formació dels educadors ambientals

– Afavorir xarxes d’intercanvi d’experiències per assolir un enriquiment personal i institucional

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Medi marí i submarí
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Les funcions d’aquesta Associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. No hi ha un municipi concret.

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

1. FUNCIONAMENT INTERN Assemblea General i Extraordinària Funcionament de la Junta Directiva Secretaria Serveis als socis Serveis d’informació personalitzada Borsa de treball Pràctiques Cursos de formació 2. DIFUSIÓ DE L’ENTITAT I COMUNICACIÓ Butlletí electrònic Pàgina web Tríptic 3. PUBLICACIONS Col·lecció de Monografies d’Educació Ambiental Reculls de recursos 4. PROJECTES I PROGRAMES 1. Fòrum d’Educació Ambiental 2000+10 2. Fem Campanya per a la recollida de l’orgànica 3. Conferència Internacional de Joves Tinguem Cura del Planeta (Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) – Xarxa d’Escoles Unescocat i Xarxa d’Escoles Compromeses amb el Món). 4. Programa Escoles Verdes 5. Maletes temàtiques: La Maleta dels Sons i els Sorolls (Agenda 21 Escolar de Barcelona i Direcció d’Educació Ambiental de l’Ajuntament de Barcelona) i la Maleta de la Comunicació (Agenda 21 Escolar de Barcelona) 6. Guia de criteris de quliatat d’activitats d’Educació Ambiental 7. Procés Avaluem Per Millorar la SCEA – APM! 8. La Participació i els plans de gestió d’ús públic enels Espais Naturals Protegits 9. De Font en Font, aprenem de l’aigua 10. Portal del Voluntariat Ambiental (Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)) 12. Guia de criteris de qualitat de programes i campanyes d’educació ambiental (Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental 2011-2014) 13. Projecte E+S: Embolcalls+Sostenibles (Ajuntament de Barcelona) 14. Pla Estratègic d’Educació Ambiental del Montseny (Universitat de Barcelona, TOSCA, tècnics del Parc Natural del Montseny) 15. Guia d’itinetaris en els Espais Naturals en Temps de Crisis 5. RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS Federació d’Entitats d’Educació Ambiental (FEEA) Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (O3sac) Comissió Consultiva del Parc Natural del Montnegre i el Corredor Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de Barcelona Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat del Districte de l’Eixample Consell Ciutadà de l’Eixample Comissió de seguiment del Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya 2011 – 2014 Rio + 20 Adhesions Micromecenatges 6. SEMINARIS PERMANENTS XI Seminario de Entidades de Educación Ambiental 7. ORGANITZACIÓ COM A COL·LECTIU Grup de treball Sortides de la SCEA Grup de treball de la FEEA Grup de treball de documentació Grup de treball de comunicació Grup de treball de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental

 

Fòrum d’Educació Ambiental 2000+10 Durant aquest 2011, i un cop celebrat el Fòrum 2000 + 10, es treballa en la redacció, disseny i edició de la Publicació del Fòrum d’EA 2000+10 “Comunicació i acció”, que es presenta al Juny del 2011. La publicació, elaborada segons criteris d’ecoedició, recull els documents, les imatges i els vídeos de les dues trobades, el 25è aniversari (Sitges, 24 d’abril) i el Fòrum 2000+10 (Altafulla, 13 i 14 de novembre).

 

Fem Campanya per a la recollida de l’orgànica Fem Campanya per a la recollida de l’orgànica és un programa educatiu destinat als centres escolars de Barcelona per realitzar campanyes de comunicació que fomentin la recollida de la fracció orgànica dels residus. El programa és un encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona que s’inicia a finals de 2009 amb l’arribada del contenidor marró per a la matèria orgànica a la ciutat. La SCEA coordina i executa la proposta, on hi participen més d’una quarantena de centres.

 

Conferència Internacional de Joves Tinguem Cura del Planeta (Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) – Xarxa d’Escoles Unescocat i Xarxa d’Escoles Compromeses amb el Món). Es tracta d’una campanya pedagògica que porta la dimensió de la política ambiental cap a l’educació. Mobilitza i compromet als joves (entre 12 i 14 anys) en l’anàlisi i debats amb la comunitat escolar sobre els desafiaments sòcio-ambientals contemporanis. És un procés constructivista en el qual les persones es reuneixen, deliberen sobre els temes proposats i trien representants que duen a altres instàncies les idees acordades. Aquestes instàncies inclouen la realització de conferències a les escoles, a les províncies i regiones, als països i, finalment, la conferència realitzada en un àmbit internacional.

 

Programa Escoles Verdes El programa Escoles Verdes, impulsat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, promou des del 1998 l’ambientalització de centres educatius a Catalunya.

 

Maletes temàtiques Programa ampli de la SCEA que té com a objectiu crear reculls de recursos en format maleta. La proposta consisteix en oferir als destinataris (nens i nenes d’entre 1 i 12 anys, professorat d’Educació Infantil i Primària, i educadors/res de lleure) un recull exhaustiu i actualitzat de recursos de qualitat per a l’ensenyament i l’aprenentatge de continguts teòrics i pràctics sobre diferents temàtiques ambientals. Les maletes contenen llibres, materials didàctics, material audiovisual, recursos multimèdia, Kits, jocs, activitats i orientacions didàctiques. També es disposa d’un catàleg electrònic amb referències dels recursos de la maleta i d’altres referències complementàries, i d’una fitxa d’avaluació pels usuaris i usuàries dels materials. Tots els materials són a disposició del professorat i educadors/res al Servei de Documentació d’Educació Ambiental.

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

Actualment no.

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

Federació d’Entitats d’Educació Ambiental (FEEA) Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (O3sac)

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

Procés Els Joves Tenim Cura del Planeta. Més informació: http://www.scea.cat/confint.htm

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat