Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Al públic en general, tan infaltil com adult, professionals i amants de la natura.

Numero de socis:
>12.000 a l’estat (>1.200 a Catalunya)

Dades de contacte

Carrer Múrcia 2-8, local 13 baixos
08026 Barcelona , Barcelona
Horari: Dll-Dj 9:00 -14:00 i de 15:00 a 18:00h; divendres 8:00 a 15:00h (Estiu dll-dv de 8:00h a 15:00h)
Persona de contacte: Cristina Sánchez
Telèfon: 932892284
Adreça web: http://www.seo.org
Correu electrònic: catalunya@seo.org
Fax: 932892284
 

Objectius de l’entitat:

Pilar 1 – Conservar espècies
PER FRENAR LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT, conservar les aus silvestres a Espanya i contribuir a la seva conservació a escala mundial.
1.1. Conèixer la població, distribució, tendència i amenaces de les aus silvestres a Espanya.
1.2. Millorar l’estat de conservació de les aus a escala mundial.

Pilar 2 – Conservar espais i hàbitats
PER ASSEGURAR ELS RECURSOS NATURALS ESSENCIALS PER A LA VIDA, mantenir una xarxa d’àrees importants per a la biodiversitat i assegurar la seva connectivitat.
2.1. Identificar els llocs i hàbitats importants per a les aus i conèixer el seu estat de conservació.
2.2. Millorar l’estat de conservació dels llocs i hàbitats importants per a la biodiversitat.

Pilar 3 – Promoure la sostenibilitat ambiental
PER GARANTIR QUALITAT DE VIDA, reconèixer el valor de la natura com a base per a la salut, l’economia, l’ocupació, la cultura i la vida quotidiana.
3.1. Fer visibles i incorporar els valors de la natura en la societat.
3.2. Fomentar una nova economia i una producció i consum responsables.
3.3. Garantir la inversió per conservar els ecosistemes i els serveis que presten a la societat.

Pilar 4 – Empoderar la societat
PER CONVERTIR LA SOCIETAT EN UN VERITABLE MOTOR DE CANVI, implicar al ciutadà en la conquesta d’un món més just i més verd.
4.1. Ser una organització forta, eficaç i moderna.
4.2. Mobilitzar i enfortir el suport popular, sectorial i polític.
4.3. Millorar la governança ambiental.
4.4. Influir en la millora ambiental global.

Àmbits d’actuació:

– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Boscos
– Desenvolupament rural
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Medi marí i submarí
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Entitat membre de BirdLife international, actua a escala munidal, a més a més a escala Estatal i a tota Catalunya.

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

 

SEO/BirdLife compta amb diverses àrees de treball: Conservació, Polítiques ambientals, Seguiment i Estudi, Educació Ambiental i Voluntariat, Comunicació i Publicacions, i l’àrea de gestió de projectes i comptabilitat.

A més a més té implantació territorial: amb delegacions a Andalusia, Aragó, Canàries, Cantàbria, Catalunya, la Comunitat Valenciana, Extremadura i el País Basc. Aquestes delegacions realitzen gran nombre de projectes i activitats, a més de coordinar a nivell autonòmic alguns programes d’àmbit estatal.

SEO / BirdLife té a més oficines especials al Delta de l’Ebre i Doñana que realitzen activitats d’investigació i conservació relacionades directament amb aquests territoris tan importants per a l’avifauna europea i les Reserves Ornitològiques. A més, més de 7.000 voluntaris participen anualment en les nostres activitats, 25.000 simpatitzants donen suport d’una o altra manera la nostra tasca i pels nostres programes educatius passen cada any més de 70.000 nens i joves.

Però a més, aquesta implantació territorial es completa amb una important xarxa de fins a 43 Grups Locals (agrupacions de socis), distribuïda per tot Espanya i que constitueixen un important element en el nostre treball.

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

SEO/BirdLife té un àrea d’internacional que s’encarrega, juntament amb Direcció de la relació amb BirdLife international, i els seus partners, amb els que sovint compaterix projectes, especialment al Nord d’Àfrica i Llatinoamèrica.

Treball en xarxa:

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

Membre de BirdLife Internacional

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
Més de 7.000 voluntaris participen anualment en les nostres activitats, 25.000 simpatitzants donen suport d’una o altra manera la nostra tasca i pels nostres programes educatius passen cada any més de 70.000 nens i joves

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
A les nostres oficines tècniques s’acullen voluntaris tot l’any, però a més a més totes les àrees i delegacions compten amb el suport de la tasca dels voluntaris. Per tant la tipologia és molt diversa des de seguiment, sensibilització, educació ambiental, restauració i recuperació d’hàbitats, conservació, etc.

Perfil:
El perfil és molt variat, des de joves i estudiants fins a jubilats, passant per professionals en actiu estudiants universitaris, i població en general.

Freqüència:
Hi ha projectes que requereixen estades i tasques de llarga durada, com ara els lligats al voluntariat internacional que es fa principalment a les nostres oficines tècniques del Delta de l’Ebre i Doñana, fins activitats puntuals que van des de les jornades de restauració fins a l’atenció de l’estand en fires i esdeveniments, atenció al públic en activitats, etc…

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Canvi climàtic
Aigües continentals

Boscos
Incendis forestals i reforestació
Desenvolupament rural
Medi urbà

Medi marí i submarí

Custòdia del Territori

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

De tota mena.