Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Públic general

Numero de socis:
25

Dades de contacte

Camí de la Rulla s/n
43886 Renau , Tarragona (Catalunya)
Horari: De dilluns a dijous de 17h a 19h
Persona de contacte: Paloma Pontón, Adrià Calvet, David Aragonès
Telèfon: 652 057 957
Adreça web: http://www.renaunatura.wordpress.com
Correu electrònic: renau.natura@gmail.com / palomaponton@gmail.com
 

Objectius de l’entitat:

− Conèixer i protegir l’entorn natural del municipi i del territori que l’envolta.
− Dur a terme activitats i projectes de conservació del patrimoni natural i cultural
− Realitzar activitats dirigides a l’educació ambiental .
− Fomentar l’interès vers la protecció de la natura i col·laborar amb d’altres entitats del territori.
− Promocionar activitats de lleure relacionades amb el medi natural.
− Promocionar activitats relacionades amb un consum responsable, de reutilització i reciclatge.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Flora i fauna
– Residus
– Desenvolupament rural

Àmbit territorial:

Tarragonès

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

− Actuacions dirigides a la recuperació i millora d’indrets propis del municipi com boscos, camins, marges de pedra seca, etc.
− Elaboració d’un cens d’arbres singulars de la zona.
− Localització i actuació sobre espècies invasores animals i vegetals.
− Realització de tallers i activitats per conèixer la fauna i flora de l’entorn.
− Reintroducció d’espècies animals i naturals pròpies del Baix Gaià.
− I tota aquella altra iniciativa que porti a assolir els objectius de l’associació.