Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Públic sensibilitzat en problemàtiques ambientals i de mobilitat

Numero de socis:
256

Dades de contacte

Indústria, 220 Entresol
08026 Barcelona , Barcelonès (España)
Persona de contacte: Ricard Riol
Telèfon: 93 244 49 70
Adreça web: http://www.transportpublic.org
Correu electrònic: info@transportpublic.org
Fax: 935310567
 

Objectius de l’entitat:

La difusió dins la societat dels valors i avantatges de la mobilitat sostenible en l’ordre urbanístic, econòmic, ecològic, sanitari i social, i en la seva contribució a la millora de la qualitat de vida, la seguretat viària i l’equilibri territorial. Dins d’un esquema de mobilitat sostenible global, l’Associació es centra la promoció de l’ús del transport públic i del transport de mercaderies per ferrocarril en detriment del vehicle privat i del camió respectivament, així com la promoció de la mobilitat no motoritzada i l’ambientalització i racionalització del vehicle privat

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Canvi climàtic
– Energia
– Residus
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Custòdia del Territori

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

Accions reivindicatives per a millorar el transport públic a Catalunya

 

La missió principal de l’entitat és demanar millors politiques per a promocionar l’ús del transport públic. Aquesta activitat deriva en accions per demanar millor oferta, un finançament més sostenible pel transport públic en detriment del privat, millores en les infraestructures, en la informació o gestió de la xarxa actual.

 

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

L’entitat es membre de diverses federacions europees on puntualment col.labora en parts d’estudis que lideren les federacions.

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

Entitats veinals catalanes, ecologistes locals, autonòmiques i estatals, sindicars, plataformes d’usuaris de transport públic i les fedaracions europees de transport públic.

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

Transport & Environment (T&E) European Passengers Federation (EPF)

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
15

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
Accions reivindicatives Accions d’educació ambiental

Perfil:
Especialitzat

Freqüència:
Puntual

Àmbit de treball:

Canvi climàtic
Energia
Contaminació de l’aire, acústica
Medi urbà
Mobilitat
Ordenació del territori
Custòdia del Territori

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

Sensibilització de la població sobre les problemàtiques que afecten al medi ambient local i global, Difusió sobre les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (exposicions, jornades, fòrums, etc.), Foment de la utilització responsable d’espais i recursos naturals (itineraris ambientals, tallers, etc.), El·laboració de material educatiu i de difusió ambiental, Actuacions i campanyes de denúncia social en relació amb temes ambientals