Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat privada

A quin públic s’adreça l’entitat?:
El públic en general, centrant-nos en: estudiants universitaris, doctorands, masters no universitaris, escoles i el perfil d’ecoturista.

Numero de socis:
2

Dades de contacte

Almirall Gravina 6
17480 Roses , Alt Empordà (España)
Persona de contacte: Albert López i Larrosa
Telèfon: 607 824 569 / 667 597 734
Adreça web: http://projecteninam.wordpress.com/
Correu electrònic: projecteninam@projecteninam.org
 

Objectius de l’entitat:

– Educació Ambiental sobre biodiversitat marina 

– Recerca sobre les poblacions de Cetacis de Catalunya 

– Expedicions Científiques

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Medi marí i submarí
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Alt Empordà, Baix Empordà, La Selva i França

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

– Utilitzant les tècniques de fotoidentificació a traves de les aletes dorsals, estudiar la dinàmica poblacional del dofí mular que habita la Costa Brava Nord.

– Utilitzant les tècniques de fotoidentificació a traves de les aletes dorsals, estudiar el pas de rorquals comuns (Balaenoptera physalus) que passen per les aigües de casa nostra.

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

Estem dins ACCOBAMS, però en aquest moment no hi ha cap treball específic en curs.

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– ANG 

– XCT 

– ALNITAK 

– FAADA 

– Institut Jane Goudall 

– Animal Latitude 

– Fundació MONA 

– SEO Bird-LIFE

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

– ACCOBAMS (Acord per a la Conservació dels Cetacis del Mar Negre, Mar Mediterrani i àrea Atlàntica adjacent) 

– ECS (European Cetacean Society) 

– ACS (American Cetacean Society)

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat