Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A un públic general.

Numero de socis:
350

Dades de contacte

C/ Santa Eugènia, 146 (Can Ninetes)
17006 Girona , Gironès (España)
Persona de contacte: Miquel Llop Puig (president actual)
Telèfon: 65 064 05 57
Adreça web: http://www.moutenbici.org
Correu electrònic: info@moutenbici.org
 

Objectius de l’entitat:

Incidir en la reivindicació de la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu en àrees urbanes. Aconseguir ciutats amb menys contaminació i fressa, millorar el prestigi social de la bicicleta, fomentar la convivència de la bicicleta amb altres mitjans de desplaçament en entorns urbans, millorar la seguretat dels ciclistes urbans, etc.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Àrea urbana de Girona (Girona, Salt i Sarrià de Ter principalment)

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

Coordinadora “Con Bici” BACC

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

No

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
20

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
Biciclietades reivindicatives. Anàlisi de les actuacions dels ajuntaments en matèria de mobilitat. Campanyes de promoció de l’entitat amb diferents activitats (cursa de mitjans, Inspecció Tècnica de Bicicletes, operació Ring-Ring, Bici-Crucis, bicicletades nocturnes, recaptar fons amb la venda de llibres per St. Jordi, etc.

Perfil:
Especialitzat, General

Freqüència:
Habitual

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Canvi climàtic
Energia
Residus
Contaminació de l’aire, acústica
Medi urbà
Mobilitat
Ordenació del territori
Solidaritat i cooperació
Altres
Custòdia del Territori

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

Sensibilització de la població sobre les problemàtiques que afecten al medi ambient local i global, Difusió sobre les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (exposicions, jornades, fòrums, etc.), Sensibilització de la població sobre la importància d’interioritzar i posar en marxa hàbits de consum responsable (accions de reducció, reciclatge i reutilització de residus, consum responsable, etc.), Actuacions i campanyes de denúncia social en relació amb temes ambientals