Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A propietaris, pagesos i gestors de finques a través de la custòdia del territori. A la població local quan es realitzen jornades de voluntariat o activitats públiques.

Numero de socis:
3

Dades de contacte

C/Padró, 10
08511 L’Esquirol , Osona (España)
Persona de contacte: Irene Figueroa Aguilar
Telèfon: 649 056 034
Adreça web: http://www.paisatgesvius.org
Correu electrònic: info@paisatgesvius.org
 

Objectius de l’entitat:

Conservació de la natura, la biodiversitat i el paisatge de manera compatible amb les activitats socioeconòmiques del territori

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Medi marí i submarí
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Osona, Bages, Garrotxa, Alt i Baix Empordà, Baix Ebre, Segarra

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

1. Àmbit de conservació i custòdia

2. Àmbit de difusió ambiental

3. Àmbit d’estudis i seguiments

 

S’encarrega de dissenyar i desenvolupar les actuacions de conservació i de tot el què fa referència a la gestió dels acords de custòdia.

 

S’encarrega de la comunicació interna i externa de l’entitat i de les activitats de voluntariat.

 

S’encarrega dels estudis de base i del seguiment biològic dels projectes i les finques en custòdia

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

No

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

XCT

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

No

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
50

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
Restauració d’hàbitats (eliminació d’espècies, plantació…), construcció de murs de pedra seca, construcció de tanques de fusta, etc.

Perfil:
General

Freqüència:
Habitual

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Aigües continentals
Boscos
Incendis forestals i reforestació
Desenvolupament rural
Ordenació del territori
Medi marí i submarí
Activitat agrària
Custòdia del Territori

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

Promoció de descoberta del medi (excursionisme, interpretació i descoberta de la natura, guia de senders, etc.), Defensa, protecció i recuperació ambiental i custòdia del territori (neteja de rius, marca i desbrossament de camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment d’acords i actuacions de custòdia del territori, etc.)., Seguiment de la biodiversitat (hàbitats, espècies, plagues, etc.)