Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 3r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A les entitats sense ànim de lucre del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

Numero de socis:
10

Dades de contacte

Av. Vidal i Barraquer, 30
08035 Barcelona , Barcelonès (España)
Persona de contacte: ADENC, Toni Altaió, President
Adreça web: http://www.o3sac.org/
Correu electrònic: correu@o3sac.org
 

Objectius de l’entitat:

Aplegar les xarxes i organitzacions del tercer sector ambiental sense ànim de lucre d’interès social i col·lectiu, amb l’objectiu de treballar per a la promoció de l’associacionisme ambiental, la consolidació de les entitats ambientals i el reconeixement de la seva tasca per part del conjunt de la societat catalana i, en particular, del Govern de la Generalitat de Catalunya, del Parlament de Catalunya i de les administracions públiques d’àmbit local, supralocal, estatal i europees.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Medi marí i submarí
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Catalunya

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

– Afavorir el treball en xarxa i les aliances de les entitats ambientals.

– Incentivar l’excel·lència i innovació de les organitzacions del Tercer Sector Ambiental com ara la millora de la gestió, la qualitat en els serveis i accions, la transparència i la comunicació.

– Exercir i promoure accions d’incidència política i social al servei del tercer sector ambiental.

– Establir i millorar els mecanismes actuals de relació de les entitats amb el Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya i la resta de les Administracions Públiques d’àmbit local, supralocal, estatal i europees.

– Garantir la participació de les entitats en els processos de decisió que afecten al medi ambient.

– Vetllar per l’existència de mecanismes de finançament adequats a les necessitats de les entitats del Tercer Sector Ambiental i les seves activitats i serveis.

– Incentivar la generació i transmissió de coneixement socio ambiental.

Projectes:

1r congrés del TSAcat (any 2012)

Els espais d’aliances al servei del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

Anàlisi d’opcions de crowdfunding pel Tercer Sector Ambiental de Catalunya

Projecte de definició d’un model de suport estratègic per a les entitats del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

Baròmetre del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

2n Congrés del TSAcat (any 2015)

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

No

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat