Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Població en general, sector turístic, sector nàutic, escolars, …

Numero de socis:
70

Dades de contacte

Passeig Carmen Amaya s/n. Mas d’en Pinc
17255 Begur , Baix Empordà (España)
Persona de contacte: Francesc Soley Requena
Telèfon: 97 262 41 46
Adreça web: http://www.nereo.org
Correu electrònic: nereo@nereo.org
Fax: 672624145
 

Objectius de l’entitat:

Dissenyar mesures de gestió innovadores i adaptades a cada necessitat i sector.

Assessorar i acompanyar en la implantació a través del diàleg i el treball en xarxa amb els agents socials implicats.

Gestionar directament les actuacions sobre el territori.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Ordenació del territori
– Medi marí i submarí
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Principalment Baix Empordà

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

– Centre d’Interpretació del Litoral. Educació Ambiental. Educació Ambiental. Costa Brava.

– Pla Trianual de Custòdia. Conservació dels recursos naturals. Custòdia del Territori. Baix Empordà.

– Seguiment de la qualitat de les aigües dels ports. Tecnologia i serveis. Residus. Litoral Calunya.

 

– Centre d’Interpretació del Litoral. Educació Ambiental. Educació Ambiental. Costa Brava. Creació de l’espai informatiu / divulgatiu / expositiu des del que mostrar els canvis soferts pel litoral al llarg dels darrers 50 anys, així com els seus valors, els impactes i els usos humans. Espai també per promoure el debat i la formació a l’entorn del litoral.

 

– Pla Trianual de Custòdia. Conservació dels recursos naturals. Custòdia del Territori. Baix Empordà. Promoció de la custòdia als municipis del litoral del Baix Empordà. Accions directes de custòdia, divulgació, acords, exposicions, …

 

– Seguiment de la qualitat de les aigües dels ports. Tecnologia i serveis. Residus. Litoral Catalunya. Accions pel control de la qualitat de les aigües portuàries. S’acompanya d’accions de formació i sensibilització a treballadors i usuaris.

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

No

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

XCT, IUCN

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

IUCN

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
4

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
Manteniment d’espais, accions de sensibilització i informació

Perfil:
Especialitzat

Freqüència:
Puntual

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Canvi climàtic
Aigües continentals
Residus
Ordenació del territori
Custòdia del Territori

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

Sensibilització de la població sobre les problemàtiques que afecten al medi ambient local i global, Difusió sobre les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (exposicions, jornades, fòrums, etc.), Sensibilització de la població sobre la importància d’interioritzar i posar en marxa hàbits de consum responsable (accions de reducció, reciclatge i reutilització de residus, consum responsable, etc.), Foment de la utilització responsable d’espais i recursos naturals (itineraris ambientals, tallers, etc.), Promoció de descoberta del medi (excursionisme, interpretació i descoberta de la natura, guia de senders, etc.), Defensa, protecció i recuperació ambiental i custòdia del territori (neteja de rius, marca i desbrossament de camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment d’acords i actuacions de custòdia del territori, etc.)., El·laboració de material educatiu i de difusió ambiental