Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 2n nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Sobretot als infants i joves dels propis agrupaments. També, puntualment, a la població en general

Numero de socis:
12500

Dades de contacte

Rambla Mossen Jacint Verdaguer, 10
08197 Valldoreix-Sant Cugat del Vallès , Vallès Occidental (España)
Persona de contacte: Trini Molist
Telèfon: 93 590 27 00
Adreça web: http://www.escoltesiguies.cat
Correu electrònic: mediambient@campaments.cat
Fax: 935900492
 

Objectius de l’entitat:

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) som una associació sense ànim de lucre amb la missió d’educar infants i joves a través del mètode escolta i guia, fent-los protagonistes del seu creixement personal, per tal que esdevinguin persones conscients, actives i compromeses amb la societat.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Medi marí i submarí
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Catalunya

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

Els principals projectes en l’àmbit ambiental són:

1- Servei Campaments i Més

2- Monogràfic “La sostenibilitat no és un bolet”

3- Camps de treball d’estiu, en col·laboració amb Parcs Naturals

4- Projectes i activitats ambientals dels agrupaments

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

En l’àmbit ambiental, no.

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge 

– 4 Vents

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

– Associació Mundial de les Noies Guies

– Noies Escoltes (WAGGGS-AMGE) 

– Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM-OMMS) 

– Conferència Internacional Catòlica de l’Escoltisme (CICS) 

– Conferència Internacional Catòlica del Guiatge (CICG)

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
2500

Perfil:
General

Freqüència:
Habitual

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Canvi climàtic
Aigües continentals
Energia
Residus
Boscos
Incendis forestals i reforestació
Contaminació de l’aire, acústica
Desenvolupament rural
Medi urbà
Mobilitat
Ordenació del territori
Solidaritat i cooperació
Medi marí i submarí
Activitat agrària
Custòdia del Territori