Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat pública

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A totes les edats. Pretenem arribar com a més gent millor, qualsevol públic.

Numero de socis:
100

Dades de contacte

Santa Eugènia 146 Can Ninetes (Centre Cívic Santa Eugènia)
17006 Girona , Gironès (España)
Adreça web: http://www.ateneunaturalista.org
Correu electrònic: secretaria@ateneunaturalista.org
 

Objectius de l’entitat:

• Educació Ambiental 

• Transmetre Valors Naturalistes 

• Divulagió de la Natura i la Cultura

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Medi marí i submarí
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Girona principalment, també Gironès i en menys mesura Província de Girona.

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
Tots els socis participen voluntàriament en tots els projectes

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
• Monitoratge amb infants i joves; • Cicles de xerrades; • Accions reivindicatives; • Sortides i guiatges; • Gincames.

Perfil:
General

Freqüència:
Permanent

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Canvi climàtic
Aigües continentals
Energia
Residus
Boscos
Incendis forestals i reforestació
Contaminació de l’aire, acústica
Desenvolupament rural
Medi urbà
Mobilitat
Ordenació del territori
Medi marí i submarí
Activitat agrària
Custòdia del Territori

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

• Sensibilització de la població sobre les problemàtiques que afecten al medi ambient local i global. 

• Difusió sobre les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (exposicions, jornades, fòrums, etc.).

• Sensibilització de la població sobre la importància d’interioritzar i posar en marxa hàbits de consum responsable (accions de reducció, reciclatge i reutilització de residus, consum responsable, etc.).

• Promoció de descoberta del medi (excursionisme, interpretació i descoberta de la natura, guia de senders, etc.).

• Defensa, protecció i recuperació ambiental i custòdia del territori (neteja de rius, marca i desbrossament de camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment d’acords i actuacions de custòdia del territori, etc.).

• Seguiment de la biodiversitat (hàbitats, espècies, plagues, etc.).

• El·laboració de material educatiu i de difusió ambiental

• Actuacions i campanyes de denúncia social en relació amb temes ambientals.