Dades generals

Tipologia d’entitat:
Altres

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A la població en general.

Numero de socis:
8

Dades de contacte

c/ Josep M. de Sagarra, 5
17190 Salt , Gironès (España)
Persona de contacte: Elisabet Brunsó i Casellas
Telèfon: 646415093
Adreça web: http://www.lacopa.cc
Correu electrònic: info@lacopa.cc

Objectius de l’entitat:

1. L’acció social comunitària, la cooperació per al desenvolupament sostenible i la protecció a la infància i la joventut mitjançant la realització de serveis tècnics i educatius.

2. La realització de tot tipus d’activitats de formació i educació ambiental.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat cooperativitzada a Catalunya, sense excloure que pugui treballar en altres àmbits.

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

Les àrees principals de la cooperativa s’emmarquen en aquests àmbits:

Educació ambiental per a infants i joves: Realització de tot tipus d’activitats relacionades amb el medi ambient dins l’àmbit educatiu formal i no formal. Elaboració de materials didàctics.

Activitats per a la gent gran: Realització de tallers lúdics en centres o agrupacions d’avis.

Campanyes de comunicació i sensibilització ciutadana: Organització i execució de campanyes de sensibilització ciutadana en l’àmbit de l’estalvi energètic (residuss, aigua i energia). Realització d’actuacions, visites guiades i activitats vàries de coneixement de l’entorn natural: parcs naturals, espais protegits, entorns propers.

Projectes executius de restauració del medi natural: Direcció d’obres i execució de treballs de restauració del medi, per exemple: restauració d’una riera, plantacions substitució d’espècies al.lòctones per autòctones, reordenació d’espais i senyalització

Planificació paisatgística i custòdia del territori: Redacció de treballs tècnics en l’àmbit de l’ordenació paisatgística, la catalogació d’espais naturals , normativa ambiental . Realització de projectes puntuals de custòdia del territori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

No

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Societat d’Educació Ambiental 

– Associació de Naturalistes de Girona 

– Xarxa de Custòdia del Territori 

– Associació Alt Empordà Turisme

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

No

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
3

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
Formació

Perfil:
Especialitzat

Freqüència:
Puntual

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

Casals i activitats amb nens