Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
General

Numero de socis:
499


Bicicletada de la IAEDEN a Figueres

Dades de contacte

Carrer Sant Vicenç 30, 1r
17600 Figueres , Alt Empordà (España)
Telèfon: 97 267 05 31
Adreça web: http://www.iaeden.cat
Correu electrònic: iaeden@iaeden.cat
 

Objectius de l’entitat:

La defensa del territori i l’estudi i divulgació del patrimoni natural

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Energia
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Alt Empordà

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

– Grup tècnic

– Defensa del territori 

– Custòdia agrària

– Cooperativa de consum

– Remenarocs: grup d’esplai

– Educació ambiental 

– Grup d’energia

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

Sí, concretament amb el projecte: Potenciar la presència i participació del tercer sector ambiental de Catalunya en l’àmbit internacional

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

Federació Ecologistes de Catalunya (EdC)

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

European Environmental Bureau (EEB, a través de l’EdC)

Voluntariat:

Tipus:
Realitza accions puntuals amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
40

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
– Mercat de segona mà; – Festes populars; – Manteniment/neteja d’un espai en custòdia; – Cooperativa de consum; – Defensa territorial; – Comissions de treball específiques.

Perfil:
Especialitzat, General

Freqüència:
Permanent, Habitual, Puntual

Àmbit de treball:

Comunicació i educació ambiental
Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Participació ciutadana
Energia
Incendis forestals i reforestació
Mobilitat
Ordenació del territori
Activitat agrària
Cudtòdia del Territori
Altres

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

– Sensibilització de la població sobre les problemàtiques que afecten al medi ambient local i global, 

– Sensibilització de la població sobre la importància d’interioritzar i posar en marxa hàbits de consum responsable (accions de reducció, reciclatge i reutilització de residus, consum responsable, etc.), 

– Foment de la utilització responsable d’espais i recursos naturals (itineraris ambientals, tallers, etc.), 

– Promoció de descoberta del medi (excursionisme, interpretació i descoberta de la natura, guia de senders, etc.), 

– Defensa, protecció i recuperació ambiental i custòdia del territori (neteja de rius, marca i desbrossament de camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment d’acords i actuacions de custòdia del territori, etc.)., 

– El·laboració de material educatiu i de difusió ambiental, 

– Actuacions i campanyes de denúncia social en relació amb temes ambientals