Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
General

Numero de socis:
35

Dades de contacte

Social: C. Major, 118, 1r, 1a / Postal: Apartat de correus 119
25200 Cervera , Segarra (España)
Persona de contacte: Jordi Balcells i Pérez (president)
Telèfon: 97 353 24 78
Adreça web: http://www.ecologistesdelasegarra.org
Correu electrònic: gdmns-aeec-cc@ecologistesdelasegarra.org

Objectius de l’entitat:

– Realitzar activitats dirigides a la defensa, la potenciació i la preservació del medi natural de la comarca de la Segarra. 

– Canalitzar les opinions dels seu associats en assumptes ambientals i comunitaris, tant d’abast comarcal com nacional o global, i fer-les públiques. 

– Organitzar actes públics que puguin representar un avenç en la conscienciació de la població per a la preservació de l’entorn natural i l’adopció d’un model de desenvolupament sostenible.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Activitat agrària

Àmbit territorial:

Comarca de la Segarra i comarques veïnes en temes comuns o relacionats.

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

No hi ha comissions de treball

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

No

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Federació Ecologistes de Catalunya (entitat federada) 

– Institució de Ponent per a la Conservació i l’Estudi de l’Entorn Natural – IPCENA (entitat associada) 

– Plataforma per a la Defensa de la Ribera de l’Ondara (entitat sòcia) 

– Catalunya per a la Biodiversitat (entitat sòcia) 

– Associació Hàbitats (entitat sòcia per al Projecte Rius)

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

No

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat