Dades generals

Tipologia d’entitat:
Altres

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Per a tots els públics

Numero de socis:
270

Dades de contacte

C/ Major, 56 2n
43750 Flix , Ribera d’Ebre (España)
Persona de contacte: Josep Manel Albiac Machin
Telèfon: 97 726 51 12 / 685 670 691
Adreça web: http://www.reservanaturalsebes.org
Correu electrònic: freixe@gmail.com
 

Objectius de l’entitat:

– Actuacions d’educació i conservació ambiental

– Observació, estudi i conservació de l’entorn natural

– Col·laboració amb l’Administració o amb altres entitats en les tasques de protecció i conservació del medi natural

– Gestió d’espais natural i activitats de custòdia

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Les funcions del Grup de Natura Freixe s’exerceixen majoritariament a Catalunya (Flix i Ribera d’Ebre), tot i que també es poden exercir fora d’aquest àmbit.

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

– Dinamització dels projectes de custòdia de finques per mantenir el paisatge.

– Creació d’una marca d’oli de qualitat ecològic.

– Estudis científics sobre la fauna i flora autòctona.

– Recuperació de galatxos i del Camí de Sirga.

– Promotors del turisme ornitològic.

– Coordinació de l’Entorn d’Aprenentatge de Flix.

 

– Projecte de Reintroducció de la Cigonya Blanca al curs final de l’Ebre. Gràcies a la implicació de l’aleshores Fundació Territori i Paisatge de l’Obra Social de Caixa Catalunya, l’any 2001 s’inicia aquest projecte de conservació per recuperar com nidificant la cigonya blanca al tram final del riu Ebre. Després de la construcció de l’aviari es van portar els primers exemplars de cigonya blanca el juny de 2001. Després de dos anys criats en captivitat, foren alliberats el març de 2003 i aquell any criaren dues parelles. Aquell mateix any es portà un nou grup per criar-les en captivitat. L’any, 2005, s’alliberà el segon grup de cigonyes i foren 9 les parelles nidificants. Vist l’èxit de la creació d’un nucli reproductor suficient va optar per no criar més exemplars en captivitat, amb l’esperança de consolidar la població nidificant actual. Actualment són 15 les parelles reproductores presents a la Reserva.

 

– Projecte de recuperació d’herbassars inundables amb la pastura de cavalls de la Camarga. Iniciat el febrer de 2001, amb l’arribada de tres exemplars d’aquesta raça adaptada a la pastura de zones humides. S’ha anat ampliant la superfície de pastura a un total 12 hectàrees amb la construcció i ampliació de parcel·les que, mitjançant un sistema de rotacions, permeten obrir extenses zones de canyissar, que afavoreix l’augment de la biodiversitat de flora i fauna present. Actualment s’ha consolidat quatre zones de pastura (Cigonyes, Pitoia, Cloratita i Vall de Sant Joan) i dos grups de cavalls, amb un total de 10 exemplars de cavalls de la Camarga. Aquest projecte té com a objectiu principal transformar part del paisatge monòton del canyissar en prats oberts, més rics en espècies vegetals i animals, i per tant, amb més biodiversitat.

 

– Coordinació per l’ús d’infrastructures i suport tècnic als grups d’investigació de la Comissió Tècnica per l’estudi de l’ Impacte dels Residus de l’Embassament de Flix. L’any 2003, es va aconseguir organitzar i muntar una infraestructura de camp al Mas del Director, amb l’objectiu de donar un suport tècnic durant el mostreig i processament de mostres als diferents grups d’investigació (CSIC-Blanes, Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, Departament d’Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona, CSIC- Anàlisi de Radioactius, Laboratori de Toxicologia Ambiental de la Universitat Politècnica de Barcelona, etc.)

 

– Estudi de l’estat de conservació del bosc de ribera. En els últims anys s’ha observat una elevada mortalitat dels exemplars típics de bosc de ribera. El canvi en les variacions del nivell de l’embassament de Flix en els últims anys, caracteritzat per una menor fluctuació i l’augment del nivell de les aigües, es contempla com la causa principal d’aquesta mortalitat. La inundació contínua produeix l’ofegament per anòxia de les arrels. A més, aquest augment en els nivells, comporta un increment de la salinitat agreujant el problema, ja que produeix un efecte barrera que impedeix la descàrrega de l’aqüífer. Això explicaria la proliferació d’una planta enfiladissa típica de sòls salins, la corretjola borda (Cynanchum acutum), que cobreix àmplies superfícies incloent arbres. Per la magnitud i rapidesa dels canvis observats en l’estat del bosc de ribera, des del 2007 i en previsió de continuïtat els propers anys, s’inicia l’estudi de l’estat de conservació del bosc de ribera, per tal de possibilitar actuacions de gestió que reverteixin aquest procés en la mesura del possible i que permetin en un futur immediat la conservació del bosc de ribera de la Reserva Natural de Sebes.

 

– Programa triennal de custòdia a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix. Projecte iniciat amb col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a potenciar la custòdia del territori als espais naturals de Catalunya. Mitjançant acords voluntaris amb propietaris de terrenys limítrofs a la zona protegida es busquen diferents objectius: Integrar les finques llindants amb l’àmbit protegit en els objectius de conservació de la Reserva Millorar l’hàbitat del bosc de ribera a la franja inundable del meandre de Flix Millora paisatgística de l’entorn del meandre de Flix Maneig d’hàbitats en zones de transició als aiguamolls de la zona de Sebes.

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Xarxa de Custòdia del Territori i del Grup de Treball de Custòdia Fluvial.

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

No

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
50

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
– Tasques de suport a la gestió de la reserva; – projectes concrets com ara, recuperació de margens de pedra, habilitació de itineraris, manteniment de llacunes lliures de vegetació, recuperació d’hàbites fluvials.

Perfil:
General

Freqüència:
Habitual

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Canvi climàtic
Aigües continentals
Residus
Boscos
Incendis forestals i reforestació
Desenvolupament rural
Medi urbà
Mobilitat
Solidaritat i cooperació
Activitat agrària
Custòdia del Territori

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

– Difusió sobre les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (exposicions, jornades, fòrums, etc.), 

– Sensibilització de la població sobre la importància d’interioritzar i posar en marxa hàbits de consum responsable (accions de reducció, reciclatge i reutilització de residus, consum responsable, etc.), 

– Foment de la utilització responsable d’espais i recursos naturals (itineraris ambientals, tallers, etc.), 

– Promoció de descoberta del medi (excursionisme, interpretació i descoberta de la natura, guia de senders, etc.), 

– Defensa, protecció i recuperació ambiental i custòdia del territori (neteja de rius, marca i desbrossament de camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment d’acords i actuacions de custòdia del territori, etc.)., 

– Seguiment de la biodiversitat (hàbitats, espècies, plagues, etc.), 

– El·laboració de material educatiu i de difusió ambiental