Dades generals

Tipologia d’entitat:
Altres

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A la població en general i en particular a persones amb sensibilitat per aquests temes.

Numero de socis:
600

Dades de contacte

C/ Alta Cortada, 1. Can Puget
08560 Manlleu , Osona (España)
Persona de contacte: Sergi Solà i Clapera
Telèfon: 93 850 72 34
Adreça web: http://www.gdter.org
Correu electrònic: gdter@gdter.org
 

Objectius de l’entitat:

– Conscienciar i reinvidicar la importància dels recursos naturals, especialment l’aigua i els entorns fluvials.

– Potenciar noves formes d’economia i relació amb el territori, basats en la proximitat, el sentit comú i el tancament de cicles energètics i ambientals. 

En resum, poder tornar-nos a banyar al riu Ter!

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Conca del Ter. Principalment Osona i el Ripollès. Secundàriament a La Selva, Gironès i Baix Empordà.

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

 

– Potenciar i fer manteniment de camins i senders vora Riu

– Gestió d’un espai vora riu amb activitat de piragües i servei de terrassa on serveixen productes ecològics i de proximitat

– Comissió de formació i reivindicació d’una gestió pública de l’aigua

– Recull anual de dades sobre la contaminació de nitrats a les fonts d’Osona i el Lluçanès. Recuperació de fonts abandonades. Promoció de la cultura de la font.

– Posar sobre la taula la planificació territorial des d’un punt de vista ampli i equilibrat. On es considerin els valors ocults del medi ambient i l’agricultura i es trenqui amb la visió desenvolupista del creixement desmesurat promogut per l’especulació constructiva, les infraestructures i l’ocupació constant de terreny agrícola.

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

No

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Federació d’Entitats Ecologistes de Catalunya

– Aigua és vida

– Xarxa per la Sobirania Energètica

– Xarxa per la Nova Cultura de l’Aigua

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

No

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
50

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
– Accions reivindicatives; – Convocatòries de treball de neteja del riu; – Manteniment de senders vora riu; – Camp de Treball.

Perfil:
General

Freqüència:
Puntual

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Canvi climàtic
Aigües continentals
Energia
Residus
Contaminació de l’aire, acústica
Desenvolupament rural
Medi urbà
Mobilitat
Ordenació del territori
Activitat agrària
Custòdia del Territori

Altres

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

– Sensibilització de la població sobre les problemàtiques que afecten al medi ambient local i global, 

– Sensibilització de la població sobre la importància d’interioritzar i posar en marxa hàbits de consum responsable (accions de reducció, reciclatge i reutilització de residus, consum responsable, etc.), 

– Foment de la utilització responsable d’espais i recursos naturals (itineraris ambientals, tallers, etc.), 

– Promoció de descoberta del medi (excursionisme, interpretació i descoberta de la natura, guia de senders, etc.), 

– Defensa, protecció i recuperació ambiental i custòdia del territori (neteja de rius, marca i desbrossament de camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment d’acords i actuacions de custòdia del territori, etc.)., 

– Actuació, a través d’equips especialitzats en emergències ambientals a fi de mitigar possibles danys, tant ambientals com personals (inundacions, emissions perilloses a l’aire, abocaments contaminants al mar i als rius, etc.), 

– Actuacions i campanyes de denúncia social en relació amb temes ambientals