Dades generals

Tipologia d’entitat:
Altres

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A tots els públics

Numero de socis:
150

Dades de contacte

Plaça del Mil·lenari 1, 2n
43763 La Nou De Gaià , Tarragona (España)
Persona de contacte: Lluís Gurrera i Magrané
Telèfon: 97 765 53 51 / 620 840 479
Adreça web: http://www.gata.cat
Correu electrònic: gata@tinet.cat

Objectius de l’entitat:

– Defensa, i sensibilització del medi ambient

– Excursionisme i senderisme per a conèixer el territori

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Aigües continentals
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació

Àmbit territorial:

Camp de Tarragona

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

Reforestacions i senderisme

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Ecologistes de Catalunya (EdC) 

– Federació d’entitats excursionistes de Catalunya (FEEC)

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

No

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat