Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Les accions de l’entitat es dirigeixen a les persones que habiten al Vendrell i a la comarca del Baix Penedès

Numero de socis:
33

Dades de contacte

Avinguda Riera, s/n (Local dels Nens del Vendrell)
43700 El Vendrell , Baix Penedès (España)
Persona de contacte: Aron Marcos Fernández
Telèfon: 686018860
Adreça web: http://www.geven.cat
Correu electrònic: gevenbpenedes@gmail.com
 

Objectius de l’entitat:

Els objectius de l’entit són la defensa, estudi i divulgació del patrimoni natural i del medi ambient, així com liderar l’opinió en medi ambient al Vendrell i a la comarca del Baix Penedès i ajudar a desenvolupar projectes en col·laboració amb altres entitats, administracions públiques i empreses privades.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Residus
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Medi marí i submarí
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

L’àmbit d’actuació princiapl de l’entitat és el Vendrell i el Baix Penedès. 

De forma secundària pot actuar per la província de Tarragona o bé Barcelona, i a nivell autonòmic.

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

– Promoure activitats dirigides a l’estudi, divulgació i defensa del patrimoni natural i del medi ambient de forma coordinada amb altres entitats amb els mateixos objectius.

– Promoure activitats d’educació ambiental.

– Elaborar i promoure, per iniciativa pròpia o per petició d’altres, informes o estudis relacionats amb el medi i els seus problemes.

– Participar en els òrgans consultius de l’administració quan aquesta ho requereixi.

– Establir relacions amb altres entitats ecologistes en tots els seus àmbits d’actuació. No tenim comissions de treball i l’àmbit d’actuació sempre és el mateix, la comarca del Baix Penedès. El nostre web és el següent: www.geven.cat

 

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

No

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

Actualment l’entitat no està vinculada a cap organització nacional o estatal.

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

Actualment l’entitat no està vinculada a cap organització internacional.

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
No en tenim

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
Encara no hem realitzat cap jornada de voluntariat, però estem organitzant-ne actualment. De tota manera, totes les accions que es fan són de voluntariat perquè no es cobra res de res per fer al·legacions, etc