Dades generals

Tipologia d’entitat:
Fundació

A quin públic s’adreça l’entitat?:
– Persones amb pocs coneixements sobre la natura però motivades per la seva descoberta i conservació. – Famílies amb nens, empresaris i empreses; – altres col·lectius (excursionistes, senderistes, etc.)

Numero de socis:
65

Dades de contacte

Rambla del Prat 21, 4t
08012 Barcelona , Barcelona (España)
Persona de contacte: Elena Rovira
Telèfon: +(34) 93 164 10
Adreça web: http://www.wnature.org
Correu electrònic: info@wnature.org
 

Objectius de l’entitat:

– Conservar espais naturals de gran vàlua mitjançant la custòdia del territori.

– Conservar espècies en perill d’extinció.

– Cooperació al desenvolupament.

– Educació i Sensibilització ambiental.

– Serveis relacionats amb la sostenibilitat.

Àmbits d’actuació:

– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Medi marí i submarí
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Actuem a tot Catalunya (el nostre país), a l’Estat Espanyol (el nostre estat actual) i a nivell internacional en àrees de muntanya d’arreu del món.

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

– Conservació d’espais naturals i custòdia del territori (Catalunya i món).

– Conservació d’espècies en perill d’extinció (Catalunya i món).

– Cooperació al desenvolupament (Catalunya i món).

– Educació i Sensibilització (Catalunya i món).

– Ecoturisme (Catalunya, Espanya i món).

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– XCT,Xarxa Custòdia del Territori 

– o3sac, Obrador 3er Sector Ambiental de Catalunya 

– ECOTURCAT

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

– Pyrénées Vivantes 

– UICN 

– TIES, The International Ecotourism Society

– GMBA, Global Mountain Biodiversity Assetment

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
10 aprox

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
– Actes institucionals; – Projectes; – Serveis

Perfil:
Especialitzat

Freqüència:
Puntual

Àmbit de treball:

Educació ambiental
Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Canvi climàtic
Boscos
Desenvolupament rural
Solidaritat i cooperació
Altres
Activitat agrària
Custòdia del Territori

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

– Sensibilització de la població sobre les problemàtiques que afecten al medi ambient local i global, 

– Difusió sobre les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (exposicions, jornades, fòrums, etc.), 

– Foment de la utilització responsable d’espais i recursos naturals (itineraris ambientals, tallers, etc.), 

– Promoció de descoberta del medi (excursionisme, interpretació i descoberta de la natura, guia de senders, etc.), 

– Defensa, protecció i recuperació ambiental i custòdia del territori (neteja de rius, marca i desbrossament de camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment d’acords i actuacions de custòdia del territori, etc.)., 

– Seguiment de la biodiversitat (hàbitats, espècies, plagues, etc.), 

– El·laboració de material educatiu i de difusió ambiental