Dades generals

Tipologia d’entitat:
Fundació

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A tots els públics.

Numero de socis:
12

Dades de contacte

Trav. Puig-Torrat 2
17406 Viladrau (España)
Persona de contacte: Lluís Pagespetit Blancafort
Telèfon: 93 884 80 94 / 651496586
Adreça web: http://www.vinclesfundacio.cat
Correu electrònic: vinclesfundacio@gmail.com
Fax: 938848094

Objectius de l’entitat:

– Promoure plans de participació per l’empodermanet del territori per part dels seus protagonistes, usuaris. 

– Programes d’aprenentatge i servei. 

– Formació per a la sostenibilitat.

Àmbits d’actuació:

– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Viladrau

Barcelona 

Ripoll 

Vic 

Senegal

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

– Restauració i millora patrimonial 

– Cooperació: Bicicletes solidaries al Senegal

– Accions puntuals de seguiment de paràmentres biològics 

– Formació per la participació

– Gestió d’horts comunitaris al municipi de Viladrau.

– Projecte Erola: Restauració i creació d’un espai per a portar a terme dinàmiques i processos participatius. 

– Camins d’aigua i fonts: De font en Font.

– Col·laboració del projecte Quirorius.

– Seminaris de formació a centres educatius

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– SCEA, Societat Catalana d’Educació Ambiental

– Viladrau Educació

– XCT, Xarxa de Custòdia del Territori

– CST, Centre per a la sostenibilitat Territorial

– XVAC, Xarxa de Voluntariat ambiental de Catalunya

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
15

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
– Horts comunitaris municipals; – Seguiment de paràmentres biològics; – Custòdia del patrimoni.

Perfil:
General

Freqüència:
Habitual, Puntual

Àmbit de treball:

Flora i fauna
Aigües continentals
Energia
Residus
Boscos
Desenvolupament rural
Medi urbà
Ordenació del territori
Solidaritat i cooperació
Activitat agrària
Custòdia del Territori

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

– Foment de la utilització responsable d’espais i recursos naturals (itineraris ambientals, tallers, etc.), 

– Promoció de descoberta del medi (excursionisme, interpretació i descoberta de la natura, guia de senders, etc.), 

– Defensa, protecció i recuperació ambiental i custòdia del territori (neteja de rius, marca i desbrossament de camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment d’acords i actuacions de custòdia del territori, etc.).