Dades generals

Tipologia d’entitat:
Fundació

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Públic escolar, familiar i infantil

Numero de socis:
3

Dades de contacte

Passatge Llevant 9, local 3C
08840 Viladecans , Barcelona (Espanya)
Horari: De 8h a 14h
Persona de contacte: Sara Fraguas Planellas
Telèfon: 93 647 21 21
Adreça web: http://www.fundaciosigea.org
Correu electrònic: patronat@fundaciosigea.org / reserves@fundaciosigea.org
Fax: 93 647 21 21
 

Objectius de l’entitat:

– Promoure i difondre activitats d’educació ambiental, educació patrimonial i educació pels valors de la humanitat.

– Educar per crear consciència de respecte vers a tots els membres de la nostra col·lectivitat i vers l’entorn en el que vivim.

– Conscienciar sobre la necessitat de promoure la igualtat entre totes les persones i les diferents cultures.

– Difondre el concepte de qualitat de vida com aquell nivell en el que les persones gaudeixen d’una educació, alimentació, serveis sanitaris, habitatge i un entorn digne i saludable.

– Educar  per a la sostenibilitat entesa com aquella manera de viure una societat que preserva els recursos per a les generacions futures, buscant mitjançant el desenvolupament, una qualitat de vida justa per a tots els habitants del planeta.

– Educar per crear consciència de respecte cap el patrimoni històric local.

– Educar per a la convivència ciutadana.

Àmbits d’actuació:

– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Contaminació de l’aire, acústica
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Catalunya

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

– Espai Agroambiental del Delta del Llobregat

– APROPTUR: Ecoturisme de proximitat

– Sortides a espais naturals

– Tallers ambientals a l’escola

– Festes agrícoles i descobertes en bici al Delta del Llobregat

– Itineraris de descoberta del Patrimoni històric

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Xarxa de Custòdia del Territori (XCT)

– Coordinadora Catalana de Fundacions

– COOP 57

Voluntariat:

Tipus:
Realitza accions puntuals amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
80

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
Actuacions de recuperació d’hàbitats d’ambibis a l’espai agroambiental del Delta del Llobregat

Perfil:
Grups familiars

Freqüència:
1 accions anuals

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

Plantacions