Dades generals

Tipologia d’entitat:
Fundació

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A tota la societat en general.

Numero de socis:
9

Dades de contacte

Mas Pinc, s/n
17255 Begur , Girona (España)
Persona de contacte: Jordi Cabarrocas i Riera
Telèfon: 97 262 41 46 / 635664376
Adreça web: http://www.fundaciomar.org
Correu electrònic: info@fundaciomar.org
 

Objectius de l’entitat:

La Fundació Mar és una entitat privada sense ànim de lucre que treballa per a la millora i conservació del medi litoral i marí com a procés fonamental per a garantir el nostre benestar i el de les futures generacions. 

És per això que es va constituir amb la missió de promoure l’estudi, el coneixement i la conservació dels ecosistemes marins litorals de la Mediterrània i les cultures que integra. 

La Fundació Mar ha de ser un instrument per a l’acció que cerca l’intercanvi d’idees i la reflexió humana en temes de vital importància pel bon desenvolupament de la nostra societat universal. La nostra fundació, a més de treballar en l’estudi del coneixement i de la seva divulgació social, crea instruments de participació per a implicar a tots els agents socials a la millora i conservació activa de l’entorn que utilitzem per viure i desenvolupar-nos.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Ordenació del territori
– Medi marí i submarí
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Tot el litoral Català, Balear i Murcia. 

Pendent obrir estació Silmar a Andalucia

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

MARIAGE: A partir de l’estratègia europea de Gestió Integrada de Zones Costaneres, diferents experts participen en una àmplia diagnosi que aprofundeix en diferents àmbits temàtics com són la pesca, la biodiversitat, l’energia, les percepcions emocionals, els espais naturals, el desenvolupament socioeconòmic, l’urbanisme… d’una determinada zona del litoral mediterrani occidental. Aquests estudis són la base per aconseguir sensibilitzar i aportar propostes d’actuació perquè la societat s’impliqui en la millora i conservació de l’entorn litoral i marí. 

SILMAR: Acció de vigilància permanent i de custòdia del patrimoni submarí del litoral mediterrani espanyol amb la participació activa de la societat civil, les empreses i altres organitzacions socials vinculades a l’ús, gestió i conservació del medi marí. A partir d’un protocol de treball dissenyat per la Fundació Mar es pot caracteritzar biològicament i ecològica les zones d’estudi, així com diagnosticar la seva qualitat ambiental i grau de biodiversitat.

DIADA DEL MAR: Acció de divulgació dels valors mediambientals del nostre entorn litoral i marí en combinació amb activitats dissenyades perquè a través de l’entreteniment i la diversió tant els més petits com els més grans aprenguin i s’impliquin en la conservació del patrimoni natural. Per aconseguir-ho és imprescindible la participació compromesa dels ajuntaments, les empreses privades i de tota la societat civil en una experiència humanament positiva i culturalment enriquidora. 

ECOINNOMAR: Acció que promou l’ús i aplicació de la innovació tecnològica en el sector nàutic per ajudar-lo a ser més sostenible i ecològic. Un equip d’enginyers catalans de l’empresa Innovanautic han dissenyat un Sistema de Propulsió Ecològic (SPE) d’alt rendiment per a vaixells nàutics, consistent en motors elèctrics alimentats amb plaques solars fotovoltaiques, acumuladors especials i un potent software de gestió. 

BOATCYCLE: Boatcycle és un projecte LIFE+: Política mediambiental i governança dissenyat per reduir el impacte de la indústria nàutica en els ecosistemes marins a través del desenvolupament i la aplicació de noves tecnologies. La nostra missió és millorar el cicle de vida de les embarcacions: des de la seva concepció, disseny i fabricació de la seva òptima valorització com a residu a través de la seva llarga i variada vida útil.

PARLEM DEL MAR: El llibre Parlem del Mar va néixer a partir de les accions que la Fundació Mar va proposar el 2008 al Centre d’Activitat Regional per a la Producció Neta. Entre elles hi havia l’edició i publicació d’una guia de bones pràctiques per al navegant que la Fundació Mar va convertir en un conte. Parlem del mar consta de la història de dos nens i un pescador que els deixa com a herència un Decàleg de Conservació del Medi Marí. 

MAR D’ESPERANÇA: El projecte Mar d’Esperança vol apropar el mar i els seus valors als nens i nenes amb malalties cròniques o greus que es troben hospitalitzats en els diferents centres hospitalaris catalans.Alhora volem conscienciar als nens i nenes sans i a les seves escoles de la realitat del món en el que viuen i fer que siguin capaços de conviure i treballar amb nens i nenes que, per la seva salut, no poden apropar-se al mar. En resum, voler fer del mar un espai d’unió per l’aprenentatge i la afinitat social. 

AQVAM: La Fundació Mar, amb el projecte AQVAM, vol promoure la creació del Centre Internacional per a la Gestió Integrada de la Costa a les antigues instal·lacions de Radio Liberty del municipi de Pals dirigit a la població en general: escoles, instituts, universitats, empreses en general, col·lectius professionals, pescadors, turistes i visitants

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– GROC

– Obrador tercer sector ambiental de Catalunya (o3sac)

– ADIN

– FMC

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
200

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
Sessions de formació i de control de les estacions Silmar.

Perfil:
General

Freqüència:
Habitual

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Canvi climàtic
Aigües continentals
Energia
Residus
Boscos
Incendis forestals i reforestació
Contaminació de l’aire, acústica
Desenvolupament rural
Medi urbà
Mobilitat
Solidaritat i cooperació
Medi marí i submarí

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

– Sensibilització de la població sobre les problemàtiques que afecten al medi ambient local i global,

– Difusió sobre les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (exposicions, jornades, fòrums, etc.),

– Foment de la utilització responsable d’espais i recursos naturals (itineraris ambientals, tallers, etc.),

– Seguiment de la biodiversitat (hàbitats, espècies, plagues, etc.)