Dades generals

Tipologia d’entitat:
Fundació

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Tot tipus de públic

Dades de contacte

Ctra. Santa Coloma 12 1r
17421 Riudarenes , La Selva (España)
Persona de contacte: Marc Vilahur
Telèfon: 97 216 49 57
Adreça web: http://www.fundacioemys.com
Correu electrònic: info@fundacioemys.com
 

Objectius de l’entitat:

Estudi i conservació del Patrimoni Natural

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Ordenació del territori
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

La Selva, Gironès i altres comarques de la província de Girona

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Xarxa de Custòdia del Territori 

– FSC España

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
Més de 50

Perfil:
Especialitzat, General

Freqüència:
Habitual

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Canvi climàtic
Aigües continentals
Energia
Desenvolupament rural
Activitat agrària
Custòdia del Territori

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

– Sensibilització de la població sobre les problemàtiques que afecten al medi ambient local i global, 

– Difusió sobre les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (exposicions, jornades, fòrums, etc.), 

– Sensibilització de la població sobre la importància d’interioritzar i posar en marxa hàbits de consum responsable (accions de reducció, reciclatge i reutilització de residus, consum responsable, etc.), 

– Foment de la utilització responsable d’espais i recursos naturals (itineraris ambientals, tallers, etc.), 

– Promoció de descoberta del medi (excursionisme, interpretació i descoberta de la natura, guia de senders, etc.), 

– Defensa, protecció i recuperació ambiental i custòdia del territori (neteja de rius, marca i desbrossament de camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment d’acords i actuacions de custòdia del territori, etc.)., 

– Seguiment de la biodiversitat (hàbitats, espècies, plagues, etc.), 

– El·laboració de material educatiu i de difusió ambiental