Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A la societat en general.

Dades de contacte

Carrer Provença 261-265, 2n 2a
08008 Barcelona , Barcelona
Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 14:00h i de 15:00-18:00 i els Divendres de 9:00 a 15:00
Persona de contacte: Miquel Rafa i Fornieles
Telèfon: 93 214 25 67 / 93 214 25 65
Adreça web: http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com
Correu electrònic: territori@fcatalunyalapedrera.com / miquel.rafa@fcatalunyalapedrera.com
 

Objectius de l’entitat:

Des de l’Àrea de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya – La Pedrera contribuïm a la protecció del patrimoni natural i el paisatge mitjançant l’adquisició i la gestió sostenible d’espais d’interès, donant suport a projectes de conservació de la natura, i treballant per a la sensibilització ambiental de la societat. 

Les principals línies d’actuació són: 

Conservació del territori 

La xarxa d’espais naturals en propietat és un model únic a Catalunya i Espanya. Es va adquirir per tal de preservar i gestionar indrets de gran vàlua ecològica i paisatgística. Ordenar-la i gestionar-la permet conservar i millorar la biodiversitat i el paisatge i, al mateix temps, oferir oportunitats per a les persones que viuen en aquests territoris. A més, col·laborem amb altres entitats conservacionistes, organitzacions no governamentals i administracions públiques, mitjançant mecanismes de custòdia del territori. 

 

Projectes ecosocials de desenvolupament al medi rural 

Impulsem iniciatives ecosocials que es puguin dur a terme dins dels espais de la Fundació, que creïn llocs de treball, que tinguin un projecte viable i generin beneficis econòmics, socials i mediambientals. 

 

Educació i sensibilització ambiental 

Oferim un ventall de propostes educatives, principalment a través de dos equipaments: MónNatura Pirineus i MónNatura Delta de l’Ebre. Des de la descoberta de l’entorn, l’observació de la fauna, fins a propostes de voluntariat ambiental.

Àmbits d’actuació:

– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Desenvolupament rural
– Ordenació del territori
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Catalunya

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

 

La Fundació gestiona la Xarxa Espais Natura, 24 espais en propietat, de gran vàlua ecològica i paisatgística situats arreu de Catalunya. En ells, la Fundació desenvolupa un pla de gestió amb la finalitat de conservar els seus valors naturals, gestionar el seu ús públic de forma activa i innovadora i promoure activitats i projectes que potenciïn el desenvolupament socioeconòmic dels territoris on s’ubiquen. 

Pel què fa a projectes de conservació i gestió del territori: la Fundació du a terme projectes per recuperar i millorar la qualitat ambiental de tots els espais naturals que gestiona i custodia, i té cura d’aquelles espècies que es troben més amenaçades, mitjançant un gran nombre de projectes. 

Pel què fa a projectes d’educació ambiental i ús públic: disposem de dos equipaments des d’on oferim un ampli ventall d’activitats per gaudir de la natura: 

– MónNatura Pirineus (Pallars Sobirà) 

– MónNatura Delta de l’Ebre (Montsià) 

A més, als Espais Natura Congost de Mont-rebei i Muntanya d’Alinyà hem obert punts d’atenció als visitants. A la Muntanya d’Alinyà a més, hi ha una agrobotiga, un centre d’interpretació de la Vall i s’ofereixen activitats al voltant del món dels grans rapinyaires. 

Recentment, hem engegat un programa de voluntariat ambiental per incloure la participació de persones interessades en col·laborar en les activitats de conservació

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

Participa activament a la xarxes EUROSITE (membres del Consell Directiu) i a la UICN (a tres nivells diferents: com a Membre de ple dret; dins la Comissió Mundial d’Àrees Protegides- WCPA; i al Comitè Español UICN). 

La Fundació ha impulsat la iniciativa internacional Gran Corredor de Muntanyes Cantabric-Pirineus- Alps, com a corredor biològic que permeti connectar zones protegides i de biodiversitat que es troben allunyades o separades per barreres en aquesta regió del SO d’Europa. 

D’altra banda, participem en diversos projectes LIFE, en col·laboració amb diverses entitats europees. 

Ha estat patrocinador i col·laborador del congrés Wild10, organitzat per la Wild Foundation.

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

 

– Xarxa de Custòdia del Territori 

– Observatori del Paisatge 

– Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya 

– Observatori del 3r Sector Ambiental de Catalunya 

– Europarc España 

– Comité Español de la IUCN 

– Fundación Biodiversidad 

– FSC España 

– Xarxa de Recerca en Educació Per la Sostenibilitat

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

– Eurosite 

– Xarxa Natura 2000 

– IUCN 

– Wild10

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
150 – 250

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
– La gestió i conservació del territori, com ara restauració de zones humides o actuacions de millora i manteniment. – Projectes de conservació i recerca de biodiversitat, en especial d’espècies amenaçades. – L’educació i la divulgació ambiental, com el suport a sortides guiades, estades de natura,…

Perfil:
General o específic, en funció de l’activitat.

Freqüència:
Normalment activitats puntuals (jornades de voluntariat)

Àmbit de treball:

– Educació Ambiental

– Biodiversitat i gestió d’espais naturals

– Flora i fauna

– Boscos

– Incendis forestals i reforestació

– Ordenació del territori

– Activitat agrària

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

Relacionades amb la conservació de la natura (millora d’hàbitats, conservació d’espècies amenaçades, etc.) i l’educació ambiental (suport en visites guiades, estades de natura, etc…)