Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 2n nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Infants, joves, les seves famílies, i al tercer sector en general.

Dades de contacte

Carrer Riu anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat , Barcelona
Horari: De 9.00h a 14.00h i de 15.00h a 18.00h
Persona de contacte: Anna Romeu i Ripoll. Vicepresidenta de qualitat i Medi Ambient.
Telèfon: 93 474 74 74 / 93 474 46 78
Adreça web: http://www.fundesplai.org
Correu electrònic: fundació@fundesplai.org
Fax: 93 474 74 75
 

Objectius de l’entitat:

La Fundació Catalana de l’Esplai és una entitat sense afany de lucre que té per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora. 

La missió de la Fundació Catalana de l’Esplai es concreta en la prestació de serveis i programes educatius integrals a les escoles, l’educació per a la salut i prevenció de drogodependències, la gestió d’equipaments i programes d’educació ambiental, cursos de formació i serveis de gestió per al món associatiu i projectes per la inclusió digital. Integra també l’acció d’una Federació i dels seus centres d’esplai, així com la tasca de la Fundació Esplai, d’àmbit estatal, i l’impuls de programes de cooperació internacional. 

La proposta global de projectes impulsats per la Fundació es caracteritza per: 

• Voluntat educativa 

• Opció per la inclusió i la transformació social 

• Compromís mediambiental i de sostenibilitat 

• Aposta per la qualitat del servei 

• Compromís per la coresponsabilitat 

• Impuls al Tercer Sector 

• Treball en xarxa 

La visió de la Fundació es concreta en voler ser una organització reconeguda i sostenible, que combina la lògica local i global en la seva actuació i presència territorial. Es caracteritza per la qualitat i la innovació i per establir aliances estratègiques, especialment amb els ajuntaments i el món local en general.

Àmbits d’actuació:

– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Desenvolupament rural
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Catalunya

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

L’Associació Catalana Cases de Colònies és l’entitat de la Fundació Catalana de l’Esplai que treballa des de l’any 1986 en desenvolupar programes d’Educació Ambiental i de Sostenibilitat per a la comunitat educativa i per a la societat civil. 

Gestionem una xarxa d’equipaments amb els mateixos plantejaments educatius, vinculats a la pedagogia del lleure i el treball per competències. 

Hem implantat noves metodologies educatives amb programes i recursos propis i compromeses en la defensa del territori. 

Disposem d’una oferta educativa ambiental per tots els col·lectius de la comunitat educativa, associacions i grups familiars.

Tenim el Distintiu de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya a diverses instal·lacions, així com el Certificat Ambiental EMAS

Mantenim un equip d’educadors ambientals fix, amb la incorporació contínua de professionals, on la formació molt contextualitzada és prioritària. 

Eduquem per a la sostenibilitat, per comprometre les persones en la reflexió crítica de les accions i els estils de vida actuals, per tal que siguin capaces de prendre decisions i actuar per avançar cap a un món més sostenible

Desenvolupem una aposta forta per la sostenibilitat en el territori de les cases de colònies, escoles, i esplais on estem ubicats, amb projectes educatius de custòdia del territori en la majoria de les finques o s’ubiquen els nostres equipaments, i amb un treball constant per aconseguir acords de custòdia. 

Desenvolupem estratègies de treball en xarxa amb el tercer sector ambiental de Catalunya, implicant-nos activament en el teixit associatiu vertebrador del sector, i actualment formem part de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, de la Xarxa de Custòdia del Territori, i de la Xarxa de voluntariat Ambiental de Catalunya.

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

L’activitat Internacional de la Fundació Esplai es concreta en el desenvolupament dels programes i projectes següents: 

• Educació digital: alfabetització, participació i usos útils de les TIC. 

• Accions d’aprenentatge-servei: Conecta Joven. 

• Educació per a la salut i prevenció de drogodependències. 

• Cooperació al desenvolupament. 

• Elaboració de materials de reflexió per al Tercer Sector. 

• Desenvolupament associatiu. 

• Inclusió social. 

• Promoció del lleure educatiu i l’educació en valors a través dels centres d’esplai, a Espanya i al món.

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

1. Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 

2. Plataforma d’Infància de Catalunya 

3. l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac) 

4. Xarxa de Custòdia del Territori (xct) 

5. Xarxa de voluntariat Ambiental de Catalunya. (XVAC) 

6. La Confederació 

7. Plataforma de la Infància 

8. Plataforma de ONG’s d’Acción social 

9. European antipowerty Network a Espanya.

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

1. La Liga Iberoamericana 

2. International Youth Foundation

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
Monitors voluntaris: 1288 / Voluntaris jubilats a l’organització: 14 / Jornada anual de Voluntariat Ambiental corporatiu: 30 participants / Voluntaris en Camps de Treball: 200 a l’any.

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
Diverses

Perfil:
−Monitors voluntaris: 1288. Són joves de 16-25 anys. −Voluntaris jubilats a l’organització: 14. Majors de 65 anys. − Jornada anual de Voluntariat Ambiental corporatiu: 30 participants. Treballadors professionals de l’entitat que participen en la jornada de voluntariat ambiental. − Voluntaris en Camps de Treball: 200 a l’any. Joves entre 15 i 30 anys.

Freqüència:
−Monitors voluntaris: 1288. Cada dissabte. −Voluntaris jubilats a l’organització: 14. Segons la disponibilitat que pot cadascú, normalment 2 matins a la setmana a aproximadament. − Jornada anual de Voluntariat Ambiental corporatiu: 30 participants. 1 dia a l’any. − Voluntaris en Camps de Treball: 200 a l’any. 15 dies seguits a l’estiu.

Àmbit de treball:

– Educació Ambiental

– Biodiversitat i gestió d’espais naturals

– Flora i fauna

– Boscos

– Incendis forestals i reforestació

– Desenvolupament rural

– Activitat agrària

– Custòdia del Territori

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

− Monitors voluntaris: participen directament en esplais. 

− Voluntaris jubilats a l’organització: participen en tasques vinculades a la millora de l’organització. 

− Jornada anual de Voluntariat Ambiental corporatiu: 30 participants, participen en accions de millora ambiental a l’entorn naturals dels equipaments o de les finques amb acord de custòdia amb els propietaris. 

− Voluntaris en Camps de Treball: 200 a l’any. Joves que participen en camps de treball de Joventut i que realitzen accions d’intervenció ambiental i social.