Dades generals

Tipologia d’entitat:
Fundació

A quin públic s’adreça l’entitat?:
ONG de col·lectius vulnerables i de desenvolupament

Numero de socis:
120

Dades de contacte

Gran de Gràcia 167, pral. 2a
Barcelona (Catalunya-Espanya)
Horari: 9 a 14h i 15h a 18h
Persona de contacte: Jesús Lanao
Telèfon: 93 237 7154
Adreça web: http://www.bancderecursos.org – http://www.pontsolidari.org
Correu electrònic: comunicacio@bancderecursos.org / bancdr@bancderecursos.org
Fax: 93 237 7065
 

Objectius de l’entitat:

• Redistribuir recursos mal repartits 

• Capacitar joves i adults per un futur més digne 

• Sensibilitzar per un ús més responsable dels béns materials 

• Educar per a un món més sostenible, no consumista i a favor del medi ambient 

• Aprofitar el temps i l’experiència de professionals voluntari

Àmbits d’actuació:

– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Residus
– Solidaritat i cooperació

Àmbit territorial:

Àmbit estatal, preferentment Catalunya.

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

 

• PONT SOLIDARI: El Pont Solidari gestiona en xarxa ofertes de recursos excedents en bon estat d’empreses i organitzacions a fi de donar-los una sortida alternativa cap a entitats adients i en un temps raonable, perquè puguin ser aprofitats tant en països en vies de desenvolupament com per les entitats del Tercer Sector a casa nostra. L’objectiu és contribuir a un desenvolupament sostenible fomentant la reutilització dels recursos existents i cooperar amb col·lectius desfavorits. 

• Serveis logístics per a entitats: BDR subministra material mèdic, agrari i informàtic adient a les necessitats de les ONG sol·licitants i gestió de trameses.

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

 

Trameses al Sud amb materials derivats per BDR: BDR envia materials rebuts a través del Pont Solidari per als projectes propis. 

Projectes propis al sud: Banc de Recursos duu a terme projectes en els sectors de la salut, l’agricultura i la formació en països en vies de desenvolupament. L’any 2012 es va fer la identificació, l’execució i el seguiment dels següents tres projectes a Bolívia, en col·laboració amb les contraparts locals. BDR també envia cooperants tècnics a paísos en desenvolupament

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Federació Catalana d’ONGD, 

– Federació Catalana de Voluntariat Social, 

– Coordinadora d’ONGD,

– Altres moviments solidaris de Lleida,

– Coordinadora d’ONG de les Comarques Gironines i l’Alt Maresme

Voluntariat:

Tipus:
Realitza accions puntuals amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
52

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
−Atenció telefònica, −Gestió del web, −Selecció d’ofertes, −Selecció de demandes, − Reparació per la reutilització dels recursos defectuosos, −Gestió d’assignació òptima d’ofertes amb demandes, −Gestió d’estocs, −Gestió dels serveis informàtics, −Gestió de les bases de dades, − Càrrega i descàrrega de contenidors, −Formació in situ per a la utilització de la maquinària, − Campanyes de sensibilització sobre prevenció i reutilització de recursos, −Participació en la direcció.

Perfil:
Segons les tasques anteriors

Freqüència:
Variable durant la setmana en funció de la tasca

Àmbit de treball:

– Residus

– Solidaritat i cooperació