Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
General

Numero de socis:
3

Dades de contacte

c/abad escarre, 28 2
17300 Blanes , La Selva (España)
Persona de contacte: Joan Mora Crespo
Telèfon: 97 233 80 92 / 699 956 379
Correu electrònic: joanmoracrespo@gmail.com
Fax: 972338092
 

Objectius de l’entitat:

Conservació i difusió dels valors naturals de la comarca de la Selva, especialment el medi marí.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Medi marí i submarí

Àmbit territorial:

Blanes, Lloret i Tossa

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

– Comissió recerca Comissió divulgació

– Estudi de la biodiversitat marina

– Realització d’itineraris en el territori

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Unicef

– Greenpeace

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
20

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
Neteges i vigilància

Perfil:
General

Freqüència:
Puntual

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Boscos
Incendis forestals i reforestació
Ordenació del territori
Medi marí i submarí
Custòdia del Territori

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

– Difusió sobre les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (exposicions, jornades, fòrums, etc.), 

– Foment de la utilització responsable d’espais i recursos naturals (itineraris ambientals, tallers, etc.), 

– Promoció de descoberta del medi (excursionisme, interpretació i descoberta de la natura, guia de senders, etc.), 

– Defensa, protecció i recuperació ambiental i custòdia del territori (neteja de rius, marca i desbrossament de camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment d’acords i actuacions de custòdia del territori, etc.)., 

– Seguiment de la biodiversitat (hàbitats, espècies, plagues, etc.), 

– El·laboració de material educatiu i de difusió ambiental