Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat privada

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Escolars ESO Adults Famílies Empreses

Numero de socis:
3

Dades de contacte

C/ Rafael de Casanovas, 60
08750 Molins de Rei , Baix Llobregat (España)
Persona de contacte: Miquel Alemany
Telèfon: 654 44 92 21
Adreça web: http://www.elrefugi.org
Correu electrònic: elrefugi@elrefugi.org
 

Objectius de l’entitat:

El Refugi és una escola de natura i muntanya compromesa amb la divulgació, el respecte i la conservació de la biodiversitat, l’educació sobre el medi ambient i l’esport de muntanya. Treballem perquè el nostre entorn tingui un compromís de futur sostenible.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Medi marí i submarí
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Girona, Gironès, Ripollès, Garrotxa, La Selva, Pirineus, Cantàbria

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

Tallers:

http://elrefugitallers.wordpress.com/

Cursos:

http://elrefugicursos.wordpress.com/

Excursions:

http://elrefugiactivitats.wordpress.com/

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– AEGM (Associació Espanyola de Guies de Muntanya) 

– UIMLA (Union of Internacional Mountain Leader Ass.) 

– SCEA (Societat catalana d’educació ambiental)

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

UIMLA (Union of Internacional Mountain Leader Ass.)

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat