Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Decisors polítics, tècnics, estudiants, consumidors, professors i públic en general.

Numero de socis:
3

Dades de contacte

Rambla Canaletes 127, 3r
08002 Barcelona , Barcelona (España)
Horari: 9:00h a 16:00h
Persona de contacte: Dr. Josep Puig
Telèfon: 934590022 / 651306169
Adreça web: http://www.ecoserveis.net
Correu electrònic: info@ecoserveis.net / cristina@ecoserveis.net
 

Objectius de l’entitat:

Ecoserveis realitza projectes educatius, divulgatius, formatius i d’investigació com a referents en la cultura energètica. 

L’associació treballa per a persones, entitats i empreses oferint serveis per donar a conèixer, entendre i profunditzar en l’eficiència energètica, la pobresa energètica i les energies renovables, per tal que tothom pugui entendre l’energia i en faci un ús més eficient.

Àmbits d’actuació:

– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Canvi climàtic
– Energia
– Solidaritat i cooperació

Àmbit territorial:

Tota Catalunya, Espanya i Europa a través de projectes europeus FP7, IEE i Euroregió.

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

– Incidència política, assessorament, recerca i formació en Pobresa Energètica. 

– Assessorament i formació en Il·luminació eficient a través del projecte PremiumLight.eu. 

– Implementació de projectes a tota Espanya d’eficiència energètica i renovables com myeconavigator.eu o meteo-renovables.es. 

– Recerca, implementació i formació en renovables com la instal·lació a la Fàbrica del Sol d’una Bomba de Geotèrmia d’alta eficiència. 

– Membre del equip organitzador del Congrés anual d’Energia de Catalunya i creadors i gestors del Fòrum de l’Energia Sostenible.

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

Els nostres projectes formen part dels programes Intelligent Energy Europe, Comenius i FP7, tots de la Comissió Europea, i actualment hem iniciat un projecte de l’Euroregió d’aquesta manera les nostres activitats tenen un àmbit internacional establint-se una col·laboració i espai de treball entre els països que formen part del projecte.

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac).

– Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC).

– Eurosolar España.

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

– Inforse

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
10

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
Assessorament en eficiència energètica a famílies que pateixen Pobresa energètica

Perfil:
Tècnic i social.

Àmbit de treball:

– Educació Ambiental

– Energia

– Solidaritat i cooperació

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

Xerrades formatives a famílies en risc d’exclusió, visita a les llars de famílies que tenen problemes per afrontar les factures de la llum.