Dades generals

Tipologia d’entitat:
Federació

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Població en general , mitjans de comunicació, organitzacions i moviments, polítics

Numero de socis:
12 organitzacions i 129 sòcis particulars

Dades de contacte

Passeig de Fabra i Puig, 274
08031 Barcelona , Barcelona (España)
Telèfon: 648 761 199
Adreça web: http://ecologistesenaccio.org/catalunya
Correu electrònic: coordinacio@ecologistesenaccio.cat
 

Objectius de l’entitat:

Ecologistes en Acció de Catalunya és una xarxa de grups ecologistes i persones, constituïda legalment com a federació, que treballa per la defensa del Medi Ambient i per aconseguir una societat ecològicament sostenible. Des de l’ecologisme social considera que la crisi global deriva de l’actual model de producció i consum que impulsa la privatització i mercantilización de tots els bens i recursos, generant pobresa i desigualtat . Per a això realitza campanyes de sensibilització i mobilització, denúncies públiques i legals contra aquelles actuacions amb impactes socioambientals , alhora que elabora alternatives concretes i viables en cadascun dels àmbits en els quals desenvolupa la seva activitat.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Medi marí i submarí
– Activitat agrària

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

 

ENERGIA
– Denúncia, incidència i campanyes per l’abandonament definitiu energies fòssils : nuclear , centrals tèrmiques, prospeccions i explotació d’hidrocarburs.
– Impuls nou model energètic basat en l’estalvi, l’eficiència i energies renovables. Incidència i seguiment al conjunt de polítiques d’energia i d’acció climàtica del Govern.

MEDI MARÍ
– Canvi de rumb en l’actual gestió pesquera insostenible: seguiment i contribució en la reforma de la Política Pesquera Comú, defensa i promoció de la pesca de baix impacte ambiental i campanyes per un consum responsable de peix i marisc.
– Denúncia impactes socio-ambientals a la costa catalana: elaboració del Informe Banderes Negres, incidència nova llei de costes i treball conjunt amb els pescadors artesanals en diferents punts del nostre litoral.

AIGUA
– Acompliment del bon estat ecològic de les masses d’aigua (rius, aqüífers, llacs, torrents, etc.). Compliment dels cabals de manteniment i del bon estat químic de les aigües.
– Defensa de la gestió pública, transparent i participativa que impedeixi el deteriorament dels ecosistemes aquàtics i realitzi el dret humà d’accés universal a l’aigua i al sanejament.

RESIDUS
– Incidència en el nou pla de residus de Catalunya cap a un model de prevenció i reducció de residus i per la millora en els sistemes selectius de recollida .
– Seguiment i denúncia impactes ambientals i en la salut per incineració i abocaments urbans.

NATURA
– Seguiment de les polítiques i gestió de la Natura i Biodiversitat a Catalunya
– Treball per la recuperació i protecció dels espais naturals del Delta del Llobregat i del Delta del Ebre.

AGROECOLOGIA
– Incidència i campanyes per a la Sobirania Alimentària i contra els transgènics a Catalunya.

CONTAMINACIÓ
– Analisi de dades, denúncia i incidència pla de millora de la qualitat de l’aire a Catalunya

 

La Federació s’estructura territorialment en base als grups locals que la conformen i temàticament a través de la coordinació en àrees de treball comú (Medi Mari, Agroecología, Aigua, Energía, Residus , Natura i Biodiversitat, Contaminació atmotsférica , Globalització i Pau, Decreixement). L’ecologisme social està vinculat a nombroses lluites sectorials i globals, i per tant considerem clau participar activament en xarxes amb moviments i organitzacions socials que lluiten per la justícia , la defensa dels drets humans i canvis en l’actual model econòmic neoliberal.

 

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

 

– OCEAN 2012 http://www.ocean2012.eu

– Resource Cap Coalition ( http://www.ceeweb.org/rcc/)

– Alianza Economia Verda? Futur Impossible ! http://alianzaeconomiaverdefuturoimposible.blogspot.com

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

Confederació Ecologistas en Acción

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

Formem part de vàries xarxes europees i internacionals (veure a http://www.ecologistasenaccion.org/article6394.html#outil_sommaire_0). 

Som especialment actiuss a :

– European Environmental Bureau (EEB) (Oficina Europea del Medio Ambiente)n http://www.eeb.org

– Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) http://www.iucn.org

– OCEAN 2012 http://www.ocean2012.eu 

– Resource Cap Coalition ( http://www.ceeweb.org/rcc/)

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
La federació està conformada per professionals voluntàris provinents del grups territorials federats i/o bé a títol particular.

Perfil:
Especialitzat

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Canvi climàtic
Aigües continentals
Energia
Residus
Boscos
Contaminació de l’aire, acústica
Desenvolupament rural
Medi urbà
Mobilitat
Medi marí i submarí
Activitat agrària

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

Sensibilització de la població sobre les problemàtiques que afecten al medi ambient local i global, Difusió sobre les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (exposicions, jornades, fòrums, etc.), Actuacions i campanyes de denúncia social en relació amb temes ambientals, presentació d’al.legacions, elaboració de propostes alternatives, incidència política , articulació i construcció xarxes, comunicació

 

Informació complementaria:

Si vols col·laborar amb nosaltres, clica AQUÍ