Dades generals

Tipologia d’entitat:
Federació

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A tot tipus de públic

Numero de socis:
3500

Dades de contacte

Carrer Balmes, 4 baixos
08750 Molins de Rei , Baix Llobregat (España)
Persona de contacte: Ramón Minoves
Telèfon: 93 680 27 51
Adreça web: http://www.ecologistes.cat
Correu electrònic: correu@ecologistes.cat

Objectius de l’entitat:

Ecologistes de Catalunya és el fruit d’un procés de coordinació entre entitats cíviques catalanes i plataformes en defensa del territori que es va iniciar el 1996 i que vol servir per reforçar les dinàmiques i lluites ecologistes pròpies de cada associació que en forma part donant-los projecció a tot l’àmbit territorial del Principat a través de l’intercanvi d’idees i experiències. Està constituïda per organitzacions ecologistes que compleixen els següents requisits:

– Ser organitzacions que tinguin com a principals objectius la defensa del medi ambient i de la salut de les persones i el seu estudi i difusió de forma global o en qualsevol dels seus àmbits.

– Ser organitzacions independents que no estiguin vinculades parcial o totalment a partits polítics, empreses, consorcis, institucions públiques o organismes similars.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Medi marí i submarí
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Tot el territori català

Activitat de l’entitat:

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

– Un membre de l’entitat és el representat de totes les entitats espanyoles al EEB.

– Un altre membre participa activament en el grup de treball de residus de l’EEB.

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– SEO Bird Life

– Greenpeace

– La resta d’entitats ecologistes

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

– EEB

– EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU

– Federacion of Environmental Citizens Organisations

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Perfil:
General

Freqüència:
Puntual

Àmbit de treball:

– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Aigües continentals
– Residus