Dades generals

Tipologia d’entitat:
Altres

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Principalment a empreses/organitzacions i als seus treballadors.

Dades de contacte

C. Josep Anselm Clavé n. 2, 4a planta
08002 Barcelona , Barcelonès (España)
Persona de contacte: Maria Passalacqua
Telèfon: 93 318 80 58
Adreça web: http://www.clubemas.cat
Correu electrònic: info@clubemas.cat
 

Objectius de l’entitat:

– Difusió de l’EMAS i increment del nombre de regsitres EMAS a Catalunya. 

– Millora del comportament ambiental de les empreses i d’altres organitzacions.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Medi marí i submarí
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

A tota Catalunya

Activitat de l’entitat:

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

Sí, estem creant una xarxa europea de Clubs EMAS. Per ara mantenim contactes amb els diferents clubs que s’han creat a nivell europeu. 

També participem activament a grups de treball a nivell europeu.

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

Organisme Competent d’EMAS a Catalunya, a l’Estat Espanyol i a la Comissió Europea.

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

Encara no donat el fet de que varem ser la primera organització d’aquestes característiques. En aquest moment estem treballant en la creació d’una xarxa europea de Clubs EMAS.

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat