Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
L’entitat s’adreça a entitats ambientals i moviments de defensa del territori, professors i investigadors universitaris, professionals i ciutadans en general.

Numero de socis:
22

Dades de contacte

Plaça de l’Església (Cal Monjo)
17178 Sant Privat d’en Bas , Girona (España)
Persona de contacte: Alex Casademunt Montfort
Telèfon: 622 23 06 55
Adreça web: http://www.centresostenibilitat.cat
Correu electrònic: cst@centresostenibilitat.cat
 

Objectius de l’entitat:

L’objectiu general del CST és promoure una nova cultura del Territori (NCT). Una nova manera d’entendre i d’entendres amb el territori. 

Porta a terme projectes entre d’altres de: 

– Promoció de l’agricultura ecològica a escoles i grups d’adults com el programa “Planta’t a l’hort”.

– Participació ciutadana i divulgació dels valors dels rius amb el programa Fem Dissabte.

– Divulgació de la Nova Cultura del Territori a través de la exposició No m’expliquis cuentus xinos!

– Foment del debate i de noves propostes a través de seminaris de reflexió sobre economia i sostenibilitat.

– Formació en comunicació ambiental, a través del Congrés de Comunicació Ambiental (febrer 2010 i gener 2012) i les taules territorials de formació en comunicació.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

L’activitat està centrada a les comarques de Girona, ja que la seva seu està a Sant Privat d’en Bas (La Garrotxa). 

Les principals actuacions s’han donat a les comarques de la Garrotxa, Gironès, Ripollès i Pla de l’Estany. 

Amb les taules territorials de comunicació l’àmbit d’actuació s’ha extés una mica més abarcant gran part del territori català: Barcelona i Tarragona.

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

Més que comissions de treball dins l’entitat hi ha persones responsables d’àrees especifiques. 

  1. Coordinació: S’encarrega de coordinar la linia estratègica d’actuació segons el que diu la Junta de l’entitats. També s’encarrega de la coordinació o gestió econòmica.
  2. Relacions: S’encarrega de les relacions institucionals de l’entitats, de fer contactes i de generar propostes per al debat. Es l’impulsor dels seminaris per una nova cultura del territori i d’assistir als actes o jornades en represetació del CST.
  3. Escola del Territori: S’encarrega de la coordinació dels programes educatius que s’oferten a les escoles. També s’encarrega de la coordinació del programa d’horticultura ecològica: Plantat a l’hort.
  4. Comunicació: S’encarrega de la difusió de les activitats organitzades per l’entitat, els enviaments de les notes de premsa i de la imatge corporativa que tingui coherència i sentit segons l’ideari.
  5. Secretaria: S’encarrega de la gestió del correu elèctronic de l’entitat, la base de dades de seguidors, la logística dels actes i la convocatòria de les reunions internes i ordres del dia.

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

No

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Obrador del tercer sector ambiental (o3sac) 

– Alba Sud 

– SCEA (Societat Catalana d’Educació Ambiental)

– ANG

– Alt Ter

– Limnos

– Entitats sòcies del CST

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

No.

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
40

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
Fa tres anys que es dinamitza una neteja de riu el ‘Fem dissabte a Olot’ col·laborarant amb el Projecte Rius. És un acte de sensibilització ambiental important a la comarca. A banda d’altres projectes s’han tirar endavant de forma voluntària quan el pressupost no ha arribat: per exemple suport a l’escola de pastors i a altres programes de sensibilització ambiental.

Perfil:
Especialitzat, General

Freqüència:
Puntual

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Aigües continentals
Energia
Contaminació de l’aire, acústica
Desenvolupament rural
Mobilitat
Ordenació del territori
Solidaritat i cooperació
Activitat agrària
Custòdia del Territori

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

– Difusió sobre les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (exposicions, jornades, fòrums, etc.), 

– Sensibilització de la població sobre la importància d’interioritzar i posar en marxa hàbits de consum responsable (accions de reducció, reciclatge i reutilització de residus, consum responsable, etc.), 

– Defensa, protecció i recuperació ambiental i custòdia del territori (neteja de rius, marca i desbrossament de camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment d’acords i actuacions de custòdia del territori, etc.)., 

– Seguiment de la biodiversitat (hàbitats, espècies, plagues, etc.), 

– El·laboració de material educatiu i de difusió ambiental, 

– Actuacions i campanyes de denúncia social en relació amb temes ambientals