Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Públic general

Numero de socis:
8

Dades de contacte

Carrer la Mota 2 (Centre Cívic de Golmés)
25241 Golmés , Lleida
Telèfon: 666 67 51 22

Objectius de l’entitat:

 

Promoure i difondre la sensibilitat ambiental en totes les facetes de la vida: perosnal, professional, social…

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació

Àmbit territorial:

Província de Lleida

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
3

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
Campanyes d’informació i sensibilització, formació i assessorament ambiental

Àmbit de treball:

– Energia

– Residus

– Desenvolupament rural

– Medi urbà

– Mobilitat

– Ordenació del territori