Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A tots els públics

Numero de socis:
No té socis

Dades de contacte

Passeig del Ter 2
08560 Manlleu , Barcelona (Catalunya)
Persona de contacte: Marc Ordeix, Coordinador del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis – Museu del Ter
Telèfon: 93 851 51 76 / 628 26 83 21
Adreça web: http://www.museudelter.cat/cerm
Correu electrònic: cerm@museudelter.cat / info@museudelter.cat
Fax: 93 851 27 35
 

Objectius de l’entitat:

L’estudi, la difusió i la conservació del patrimoni cultural i natural del riu Ter i, per extensió, els altres rius mediterranis.

Àmbits d’actuació:

– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Ordenació del territori
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Catalunya de manera principal, i Europa de manera general.

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

– Recerca: treballa en l’avaluació de l’estat ecològic i la biodiversitat de rius i zones humides, sobretot en relació a la qualitat de l’hàbitat, la vegetació de ribera, els macroinvertebrats aquàtics i els peixos, emprant-los com a bioindicadors. També estudia les migracions dels peixos i com facilitar-les en obstacles, com són les preses i les recloses. Col·labora amb diverses institucions, universitats i centres de recerca de Catalunya i participa en algun projecte internacional. 

– Custòdia: treballa per la protecció del medi natural i els elements d’identitat del territori, que promou, entre d’altres mecanismes, mitjançant acords de custòdia del territori amb al propietat. 

– Educació i sensibilització ambiental: les activitats educatives i de sensibilització de l’entitat permeten conèixer, interpretar i gaudir de l’entorn fluvial apropant els assistents al coneixement del medi aquàtic per tal que se l’estimin, el respectin el protegeixin.

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

El CERM va participar, els anys 2003 – 2007 com a soci al programa europeu Interreg IIIC amb el projecte “Comunity Rivers” amb cinc socis més de Catalunya, Gal•les, els Països Baixos i la República Txeca. En el projecte el CERM coordinava la línia d’educació ambiental i participava en la recerca per a la millora de la migració dels peixos. 

Els anys 2009 i 2010 ha participat en un projecte “RICOVER, Restauració de riberes en el sud-oest europeu” de recerca i restauració fluvial, que s’afegeix a les actuacions del projecte marc de custòdia Riberes del Ter. Hi participaven entitats de Portugal, Extremadura i Catalunya i estava coordinat per l’Institut Superior d’Agronomia de Lisboa. 

Els anys 2013 i 2014 s’ha organitzat conjuntament amb linkit i el WWF d’Holanda jornades d’educació ambiental sobre la migració dels peixos de riu, el Fish Migration Day.

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Xarxa ECOSTRIMED 

– Xarxa de Custòdia del Territori 

– Xarxa de museus de la ciència i la tècnica de Catalunya 

– Xarxa de museus d’Osona

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
200 – 300

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
– Activitats de neteja de riu (Fem dissabte!), – Plantades d’arbres de ribera, – Eliminació d’espècies de vegetació al·lòctona i invasora, – Censos de fauna, – Col·locació de caixes niu

Perfil:
Tots els públics

Freqüència:
Permanent

Àmbit de treball:

– Educació ambiental

– Biodiversitat i gestió d’espais naturals

– Flora i fauna

– Aigües continentals

– Residus

– Custòdia del territori

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

Conservació i millora dels ecosistemes aquàtics (restauració de boscos de ribera, eliminació d’espècies invasores, neteja de rius i riberes, etc.). 

Aprenentatge i coneixement de la flora i la fauna dels ecosistemes aquàtics (participació en tallers i xerrades sobre flora i fauna aquàtica, suport en censos…)