Dades generals

Tipologia d’entitat:
Altres

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A tota la població en general, als municipis, entitats socials, empreses,…

Numero de socis:
200

Dades de contacte

Carrer Balmes 4, baixos
08950 Barcelona , Barcelona (España)
Persona de contacte: Joan Salabert
Telèfon: 93 680 27 51 / 661 899 954
Adreça web: http://cepa.pangea.org
Correu electrònic: cepa@pangea.org

Objectius de l’entitat:

La defensa del medi ambient, el territori i la salut de les persones des de la perspectiva de la independència de qualsevol partit o institució. Treballem especialment pel canvi de paradigma del model de producció, distribució, consum i generació de residus i consum de matèries i energia, i plantegem propostes alternatives, treballant de forma cooperativa amb altres sectors de la societat catalana.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Aigües continentals
– Residus
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

– Defensa ambiental sobre residus: defensa de la Conca del Llobregat Creació i impuls de l’Estratègia Catalana Residu Zero

– Engegada, i coordinació del Fòrum i les 4 xarxes de municipis, universitats, empreses i entitats: preparar el Fòrum anual i cercar les complicitats dels diferents sectors.

– Donar suport, informació, transmissió de coneixement a les plataformes en conflicte sobre tractament de residus.

– Campanya amb més de 30 entitats de la Conca del Llobregat:

  • Rius amb aigua, rius amb vida; recuperem el Llobregat
  • Campanya per fer complir la Directiva Marc de Residus: campanya engegada per EdC i concretament al Segre.

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

– Dia internacional d’alternatives a la incineració 

– Impuls del Residu Zero a nivell europeu

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Les entitats de la Federació Ecologistes de Catalunya 

– Les Plataformes de defensa contra instal·lacions de tractament finalista dels residus CAPS

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

– BEE: participem activament al Grup de treball de resiudus GAIA

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
El voluntariat és el propi teixit de socis del CEPA

Perfil:
General

Freqüència:
Permanent