Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Conjunt de la ciutadania.

Numero de socis:
700

Dades de contacte

Ca l’Estruch. Carrer St. Isidre 140
08208 Sabadell , Vallès Occidental (España)
Horari: Matins: de dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 10 a 14h Tardes: dimecres i divendres de 19 a 21h.
Persona de contacte: Núria Pujol i Agell
Telèfon: 93 717 18 87
Adreça web: http://www.adenc.cat
Correu electrònic: correu@adenc.cat
Fax: 93 717 19 63
 

Objectius de l’entitat:

Els estatuts de l’entitat contemplen que l’ADENC té com a finalitat general la defensa i l’estudi del patrimoni natural, i els seus objectius són: 

a) Promoure activitats dirigides a l’estudi i la defensa del patrimoni natural de forma coordinada amb altres entitats amb els mateixos objectius. Entre aquestes activitats s’inclouràn les de formació permanent dirigides al professorat no universitari. 

b) Elaborar i promoure, per iniciativa pròpia o per petició d’altres, informes o estudis relacionats amb el medi natural i les seves problemàtiques. 

c) Participar en els òrgans consultius de les Aministracions quan aquesta ho requereixi. 

d) Establir relacions amb altres organitzacions ecologistes en tots els seus àmbits d’actuació. 

e) Adquirir terrenys mitjançant la compra, donació, arrendament, etc. i dirigir la seva gestió amb la finalitat de conservar els valors i els recursos naturals que continguin. 

f) Promoure, elaborar i realitzar xerrades, campanyes, tallers i altres activitats d’educació ambiental en centres de formació reglada (escoles, instituts, universitats, etc), no reglada (grups d’espai, associacions culturals, etc) i altres centres o grups que col·laborin amb l’entitat o comparteixin els seus objectius. 

g) Aquelles altres funcions que li siguin pròpies per la finalitat que es proposa aquesta entitat.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Canvi climàtic
– Aigües continentals
– Energia
– Residus
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Medi urbà
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Els Vallesos (Vallès Occidental i Vallès Oriental. 

Més puntualment al conjunt de Catalunya i especialment, a la Regió Metropolitana de Barcelona.

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

ADENC és membre de les entitats:

– Federació Ecologistes de Catalunya, EdC

– Xarxa de Custòdia de Territorial, XCT

– Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya, XVAC

– Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, o3sac

– Associació Hàbitats – Projecte Rius

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
50 habituals. Fins 2500 en altres accions puntuals

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
– Tasques de suport a l’oficina tècnica; – Organització d’activitats, xerrades, fires, etc; – Projecte Fes Reviure el Ripoll!: Restauració i recuperació d’ecosistemes;

Perfil:
Especialitzat, General

Freqüència:
Permanent, Habitual

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Canvi climàtic
Aigües continentals
Energia
Residus
Boscos
Incendis forestals i reforestació
Contaminació de l’aire, acústica
Desenvolupament rural
Medi urbà
Mobilitat
Ordenació del territori
Solidaritat i cooperació
Activitat agrària
Custòdia del Territori

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

– Sensibilització de la població sobre les problemàtiques que afecten al medi ambient local i global.

– Difusió sobre les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (exposicions, jornades, fòrums, etc.)

– Sensibilització de la població sobre la importància d’interioritzar i posar en marxa hàbits de consum responsable (accions de reducció, reciclatge i reutilització de residus, consum responsable, etc.).

– Foment de la utilització responsable d’espais i recursos naturals (itineraris ambientals, tallers, etc.).

– Promoció de descoberta del medi (excursionisme, interpretació i descoberta de la natura, guia de senders, etc.).

– Defensa, protecció i recuperació ambiental i custòdia del territori (neteja de rius, marca i desbrossament de camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment d’acords i actuacions de custòdia del territori, etc.).

– Seguiment de la biodiversitat (hàbitats, espècies, plagues, etc.).

– Actuacions i campanyes de denúncia social en relació amb temes ambientals