Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat privada

A quin públic s’adreça l’entitat?:
general

Numero de socis:
6

Dades de contacte

Horta 29, 1r pis (Casal d’Entitats)
43470 La Selva del Camp , Baix Camp (España)
Persona de contacte: Jesús Ortiz Durà
Telèfon: 638 065 248
Adreça web: http://www.assoc-cen.org
Correu electrònic: info@assoc-cen.org
 

Objectius de l’entitat:

L’objectiu principal és treballar per a la millora i la conservació del medi natural i la biodiversitat.

Àmbits d’actuació:

– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Aigües continentals
– Boscos
– Ordenació del territori
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Catalunya

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

– Grup de treball d’Ecosistemes Fluvials

– Col·lecció de pòsters “Ecosistemes de Catalunya”

– Projecte “La vida al riu Francolí. Els humans i els sistemes aquàtics”

– Custòdia del territori

– Taller d’identificació de macroinvertebrats aquàtics. Els habitants secrets del riu

– Programa de custòdia fluvial a les Muntanyes de Prades.

Més informació: blog.assoc-cen.org 

 

Grup format per especialistes en ecologia fluvial.

 

La col•lecció de pòsters “Ecosistemes de Catalunya” ha estat desenvolupada per l’associació CEN per al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i amb el suport de l’Obra Social de “La Caixa”. A cada pòster, hi ha una imatge principal, il•lustrada per Toni Llobet, sobre un ecosistema, amb les espècies de flora i fauna més característiques. El lateral del pòster conté una explicació sobre l’ecosistema i una llegenda on s’indica el nom de les espècies, la seva abundància a l’ecosistema, si es tracta d’una espècie autòctona o introduïda, si es troba entre les 100 espècies invasives més perjudicials i si és tracta d’una espècie endèmica. L’objectiu principal d’aquesta col•lecció és difondre el coneixement sobre la biodiversitat dels ecosistemes aquàtics continentals del nostre país i fomentar la seva conservació. Els títols dels 10 pòsters d’aquesta edició són els següents: 1. Aigüestortes 2. Estany d’Ivars i Vila-sana 3. L’Encanyissada 4. Rieres del Cap de Creus 5. Estany de Banyoles 6. Tram mitjà del riu Llobregat 7. Tram baix del riu Ter 8. Capçalera de la Tordera 9. Tram mitjà del riu Francolí 10. Els macroinvertebrats com a indicadors biològics en rius

 

Projecte divulgatiu sobre el riu Francolí desenvolupat en col•laboració amb la Universitat Rovira i Virgili. El producte final serà un llibre digital imprimible i diverses conferències adreçades al públic general sobre la biodiversitat i el desenvolupament sostenible als ecosistemes aquàtics de la conca del riu Francolí, tant naturals com artificials. Actualment, disposem de més de la meitat del pressupost gràcies a la col•laboració del Consorci d’Aigües de Tarragona, EMATSA i els Departaments de Geografia i d’Enginyeria Química, el Servei de Publicacions i el Vicerectorat de Docència de la Universitat Rovira i Virgili.

 

Establiment de 3 acords de custòdia amb finques de titularitat privada: – Mas de Gomis (Alcover). Finca de 39 ha amb un elevat valor ecològic i paisatgístic. Inclosa a la Xarxa Natura 2000. Es va signar un contracte de custòdia del territori el 17 d’octubre de 2011. Fins el moment, l’associació CEN ha mantingut un contacto i assessorament regular des de l’any 2010, promogut l’eradicació d’espècies exòtiques invasores (carpa, robínia, canya i bambú), determinat la qualitat fisicoquímica i biològica del torrent de la Font de l’Om, participat en el cens de cranc de riu autòcton, entre altres actuacions. – Molí d’en Fort (Farena, Mont-ral). Finca de 1 ha amb un elevat valor ecològic, paisatgístic i arquitectònic. Inclosa en el PEIN de les Montanyes de Prades. La vivenda correspon a un molí centenari que conserva diverses estructures de valor històric. Fins el moment, s’ha fet un acord verbal i s’ha elaborat un esborrany de contracte de custòdia. Es preveu crear un centre d’interpretació del riu Brugent i oferir diverses activitats mediambientals. Recentment es va gravar un reportatge sobre custòdia del territori per una televisió local. – Mas d’en Joan Nas (l’Albiol). Finca agrícola de 30 ha amb cultius de secà d’avellana, ametlla i oliva amb zones amb vegetació natural ben conservada i un torrent de baix cabal però amb molt bona qualitat biològica. Es va signar un contracte de custòdia el 5 de juny de 2012. Es preveu desenvolupar un pla de gestió per portar a terme agricultura ecològica i garantir la conservació dels ecosistemes naturals i la biodiversitat de la finca.

 

El taller comença amb una breu explicació sobre què són els macroinvertebrats aquàtics. Seguidament, es fa un mostreig dels macroinvertebrats aquàtics amb un salabre i es distribueixen en varies safates per identificar-los a ull nu o amb lupes de mà i observar com es mouen, respiren i mengen. Finalment, es parla sobre els serveis ecosistèmics que ens ofereixen els rius (aigua, fusta, pesca, lleure, etc.) i es destaca la importància de conservar aquests ecosistemes tan necessaris i alhora tan fràgils.

 

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

De moment no.

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Xarxa de Custòdia del Territori 

– Col·legi de Biòlegs de Catalunya

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
15

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
– Custòdia del territori. – Educació ambiental. – Restauració ecològica.

Perfil:
Especialitzat, General

Freqüència:
Habitual

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Canvi climàtic
Aigües continentals
Boscos
Ordenació del territori
Solidaritat i cooperació
Activitat agrària
Custòdia del Territori

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

-Sensibilització de la població sobre les problemàtiques que afecten al medi ambient local i global.

-Difusió sobre les relacions existents entre el medi ambient i la qualitat de vida de les persones (exposicions, jornades, fòrums, etc.) 

-Sensibilització de la població sobre la importància d’interioritzar i posar en marxa hàbits de consum responsable (accions de reducció, reciclatge i reutilització de residus, consum responsable, etc.).

-Foment de la utilització responsable d’espais i recursos naturals (itineraris ambientals, tallers, etc.)

-Promoció de descoberta del medi (excursionisme, interpretació i descoberta de la natura, guia de senders, etc.).

-Defensa, protecció i recuperació ambiental i custòdia del territori (neteja de rius, marca i desbrossament de camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment d’acords i actuacions de custòdia del territori, etc.). 

-Seguiment de la biodiversitat (hàbitats, espècies, plagues, etc.).

-El·laboració de material educatiu i de difusió ambiental.