Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat pública

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A tothom en general

Numero de socis:
20

Dades de contacte

C/ Mogent, 2
08630 Abrera , Baix Llobregat (España)
Persona de contacte: Jaime González Arias
Telèfon: 93 770 20 36
Correu electrònic: anda_abrera@hotmail.com
 

Objectius de l’entitat:

Estudi, divulgació i protecció de l’entorn natural d’Abrera i del Baix Llobregat.

Àmbits d’actuació:

– Entitats ecologistes, de defensa i reivindicació
– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Aigües continentals
– Mobilitat
– Ordenació del territori
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Abrera Baix Llobregat

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

 

1 – Inspecció de rius: Dos cops a l’any, es comprova l’estat de les aigües continentals en algun riu, riera o torrent del terme d’Abrera, amb la col·laboració del Projecte Rius.

2 – Senyalització de camins: Es planten pals indicadors de fusta a les cruïlles, dins el terme d’Abrera.

3 – Llobregat SOStenible: Participació en la campanya Llobregat SOStenible, en defensa del riu Llobregat.

4 – Conferències: Es programen conferències sobre temes mediambientals.

5 – Sortides escolars: S’acompanya els grups escolars de les escoles d’Abrera en les sortides de descoberta del medi natural local.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

Fins ara, no. Ens hem inscrit a l’European Life Week.

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– DEPANA 

– Ecologistes en Acció de Catalunya

– ADENC 

– Associació Hàbitats (Projecte Rius) 

– Greepeace 

– Ecologistas en Acción

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat