Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat de 1r nivell

A quin públic s’adreça l’entitat?:
A tot el públic en general

Numero de socis:
En procés

Dades de contacte

Urbanització Font de Sant Llorenç, bústia 39
17310 Lloret de Mar , Girona (Espanya)
Horari: 8:00h a 17:00h
Persona de contacte: David Alonso Frau
Telèfon: 670 293265 / 977 347 155
Adreça web: http://www.xatrac.org
Correu electrònic: secretaria@xatrac.org / info@xatrac.org
 

Objectius de l’entitat:

Entitat sense ànim de lucre.

Tenim 3 camps de feina: Educació i divulgació; Gestió ambiental; Recerca.

L’objectiu principal és apropar la ciutadania a la ciència i al medi ambient, sempre transmetent coneixements, fomentant el pensament crític i fugint dels adoctrinaments.

Àmbits d’actuació:

– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Aigües continentals
– Boscos
– Ordenació del territori
– Solidaritat i cooperació
– Medi marí i submarí

Àmbit territorial:

Principalment a tota Catalunya i puntualment a la resta de l’estat espanyol

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

• Campanya “Del Mar als Cims” i “Tallers ambientals” de la Diputació de Girona. Activitats educatives a nivell escolar.
• Activitats de Lleure: Casal del Mar (Lloret de Mar); Camps de treball (Costa Brava).
• Programa de control i gestió de riscos derivats de la presencia del Mosquit Tigre. DIPSALUT.
• Activitats educatives i divulgatives del medi marí.
• Projectes de recerca d’ecologia i zoologia marina.
• Projectes de ciència ciutadana. Atrapa el tigre 2.0.

Voluntariat:

Tipus:
Realitza accions puntuals amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
50

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
– Neteges litorals i marines – Projectes de ciència ciutadana – Creació de catàlegs i altres eines de divulgació

Perfil:
Especialitzat i/o general

Freqüència:
2 o 3 actuacions a l’any

Àmbit de treball:

– Biodiversitat i gestió d’espais naturals

– Flora i fauna

– Medi marí i submarí

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

Des de la creació de les activitats fins a la seva realització i posteriors conclusions i creació de documentació