Dades generals

Tipologia d’entitat:
Entitat privada

A quin públic s’adreça l’entitat?:
Moltes tipologies de públic

Numero de socis:
10

Dades de contacte

Carrer de la Raval, 25 1r B
25630 Talarn , Pallars Jussà (España)
Persona de contacte: Jordi Peró Enjaume. President
Telèfon: 606 144 895
Adreça web: http://blocs.xarxanet.org/ebpallarsjussa/
Correu electrònic: ebpallarsjussa@gmail.com

Objectius de l’entitat:

• Estudi, divulgació i conservació de la bio i geodiversitat, del territori i del patrimoni 

• Creació d’ocupació local vinculada al punt anterior com a mitjà necessari per assolir el primer objectiu a llarg termini.

Àmbits d’actuació:

– Entitats d’educació ambiental
– Entitats de conservació dels recursos naturals i custòdia del territori
– Entitats de tecnologia i serveis

Àmbits de treball:

– Educació ambiental
– Biodiversitat i gestió d’espais naturals
– Flora i fauna
– Aigües continentals
– Boscos
– Incendis forestals i reforestació
– Contaminació de l’aire, acústica
– Desenvolupament rural
– Ordenació del territori
– Activitat agrària
– Custòdia del Territori

Àmbit territorial:

Alt Pirineu i Aran

Activitat de l’entitat:

Principals activitats, projectes i/o comissions de treball:

 

Projectes de custòdia: La custòdia del territori és l’eix que vertebra els projectes de l’entitat. L’experiència de l’EBPJ en l’aplicació de la custòdia del territori com una eina de relació amb els propietaris dels espais naturals del Pallars per assolir els objectius de l’entitat es remunta a la seva fundació, l’any 2008. El 2011 es va aprovar el Pla de custòdia de l’entitat, que organitza l’activitat de l’EBPJ al voltant de 7 programes de custòdia en funció de la seva temàtica (fluvial, forestal, agrària, geològica, d’espècies amenaçades, de patrimoni i urbana), i de 10 projectes de custòdia

Grup de treball de fotògrafs de natura: Grup de socis aficionats a la fotografia de natura, que s’han agrupat per compartir experiències i col·laborar en els projectes de l’entitat fent-ne el seguiment fotogràfic

Realitzes alguna activitat d’àmbit internacional o amb d’altres socis europeus?:

No

Treball en xarxa:

Principals organitzacions nacionals, estatals a les quals està vinculada l’entitat:

– Xarxa de Custòdia del Territori 

– Centro Ibérico de Restauración Fluvial

Participació en institucions o entitats d’àmbit internacional::

Xarxa franco-espanyola ‘Per un Pirineu Viu’

Voluntariat:

Tipus:
Desenvolupa programes amb voluntariat

Número voluntaris (anual):
10-45

Tipologia d’accions que es realitzen amb voluntariat:
– Anellament ocells; – Censos fauna; – Neteja escombreries; – Educació ambiental; – Suport equip tècnic

Perfil:
Especialitzat, General

Freqüència:
Puntual

Àmbit de treball:

Biodiversitat i gestió d’espais naturals
Flora i fauna
Aigües continentals
Boscos
Incendis forestals i reforestació
Altres

Funcions i tasques que duu a terme el voluntariat:

– Defensa, protecció i recuperació ambiental i custòdia del territori (neteja de rius, marca i desbrossament de camins, camps de treball de recuperació de l’entorn, reforestació de boscos, vivers, recuperació i repoblació d’animals, seguiment d’acords i actuacions de custòdia del territori, etc.).

– Seguiment de la biodiversitat (hàbitats, espècies, plagues, etc.)

– El·laboració de material educatiu i de difusió ambiental